Tyck till
Talande webbLyssna

Fakturor till kommunen

Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

Värmdö kommun tar emot elektroniska fakturor och stödjer formaten EDI-Fulltextfaktura och Svefaktura, vi tar även emot fakturor via nätverket PEPPOL. Värmdö kommun erbjuder en generell fakturaportal till våra leverantörer.

Kom till portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Referens

Varje beställare i kommunen har en unik referens som måste anges. Referensen består av 6–10 bokstäver, ibland åtföljda av en siffra, till exempel MONHAR eller MONHAR1.

Vid användning av e-faktura är det viktigt att referensfältet enbart innehåller själva referensen, ingen annan text får förekomma i detta fält.

Vid frågor angående referens, ta i första hand kontakt med beställaren. Vid andra frågor om fakturan, kontakta kommunens ekonomiavdelning.

Elektroniska fakturor

 • Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni inte har ett affärssystem Använd vår fakturaportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Vid frågor om fakturaportalen kontakta Inexchange 0500-44 63 60


 • Ni som kan e-faktura redan idag

Värmdö kommun kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL.

Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

Värmdö kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120000035. De format som Värmdö kommun kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL och Svefaktura.

Uppgifter på fakturan

Följande uppgifter ska finnas med på fakturan:

 • Betalningssätt (PlusGiro-nummer, bankgironummer eller bankkonto/IBAN inklusive clearingnummer)
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer eller unikt löpnummer
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp, momsbelopp och momssats
 • Uppgift om skattebefrielse
 • Leverantörens organisationsnummer, momsregistreringsnummer (VAT), FA-skattsedel
 • Fakturaadress
 • Beställarens referens
 • Specifikation av vad fakturan avser – mängd och art
 • Datum för omsättning

Faktureringsadress

Värmdö kommun
Referenskod
Leverantörsfakturaservice VK 001
Box 101
134 22 Gustavsberg

Betalningspåminnelser

Eventuella betalningspåminnelser skickas till:    

Värmdö kommun
Ekonomiavdelningen
134 81 Gustavsberg 

Senast publicerad: 2019-11-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation