Tyck till
Talande webbLyssna

Lagar, strategi och policy

Den offentliga upphandlingen styrs av upphandlingslagarna, den nationella upphandlingsstrategin och Värmdö kommuns policy för inköp och upphandling.

Upphandlingslagarna

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter, som Värmdö kommun, följa reglerna för offentlig upphandling.  Alla leverantörer ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling. 

Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas utifrån de fem grundprinciperna: icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.  

Vill du ha mer information om upphandlingslagarna hittar du det hos Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Konkurrensverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den nationella upphandlingsstrategin

Regeringen har tagit fram en nationell upphandlingsstrategi, som publicerades i juni 2016.

Syftet med strategin är att främja en sund konkurrens, bidra till att hållbarhetsmål uppfylls samt att stimulera innovation och utveckling av nya varor och tjänster. 

Den nationella upphandlingsstrategin ska ge förutsättningar för mindre företag och idéburna aktörer att delta i offentliga upphandlingar. Den ska också vara ett medel för att nå nationella miljömål och sociala hållbarhetsmål. Arbetsmässiga och miljömässiga hållbarhetskrav ska ställas där de är motiverade. En del av de upphandlande myndigheternas verksamhetsutveckling ska vara innovationsupphandling. 

Läs mer om den nationella upphandlingsstrategin härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värmdö kommuns policy

En förutsättning för att de nationella upphandlingsmålen ska kunna förverkligas är att de upphandlande myndigheterna aktivt arbetar för att uppnå dem.

Värmdö kommun har en policy för inköp och upphandling som beslutats av kommunfullmäktige. Policyn gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen och kommunens bolag.

I policyn formuleras Värmdö kommuns mål som att, genom ett gemensamt och strategiskt agerande, uppnå:

  • Långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i inköpen
  • Förenklad hantering av nuvarande och framtida inköp
  • Kvalitet på varor och tjänster
  • Uppföljning av inköp

Senast publicerad: 2019-03-14