Tyck till
Talande webbLyssna

Så lämnar du anbud

För att kunna lämna anbud till Värmdö kommun behöver du registrera dig på e-Avrop. Därefter kan du som är leverantör hämta och bevaka nuvarande och kommande upphandlingar och avtal. Det är kostnadsfritt för leverantörer att registrera sig och använda systemet.

Nedan följer en beskrivning av hur du som leverantör ska gå tillväga för att lämna anbud i en offentlig upphandling, tillsammans med lite tips. 

Annonseringen

Värmdö kommun annonserar sina upphandlingar på e-Avrop. Varje vara, tjänst eller entreprenad har en egen CPV-kod, som är gemensam inom hela EU. Du som leverantör kan prenumerera på de koder som är intressanta för just din verksamhet, det innebär att du får ett meddelande när en sådan upphandling läggs ut för annons. 

Under anbudstiden

All kommunikation mellan leverantörerna och kommunen sker i e-Avrop. Det innebär att alla frågor ska ställas i e-Avrop och alla svar, samt all övrig information, kommer att publiceras i e-Avrop.

Det är viktigt att anbudsgivaren har kontinuerlig bevakning av den e-postadress som angivits i e-Avrop. Det är till denna e-postadress som svar på frågor och information om upphandlingen kommer att skickas.

Under anbudstiden är det viktigt att du som leverantör:

  • noggrant läser igenom alla dokument,
  • håller dig uppdaterad på ändringar i underlaget,
  • läser igenom frågor och svar, och
  • ställer dina eventuella frågor i e-Avrop.

Innan du lämnar in anbudet

Möjligheten för kommunen att tillåta kompletteringar efter anbudstidens utgång är starkt begränsad. Det är därför mycket viktigt att du som anbudsgivare noggrant kontrollerar att alla begärda uppgifter och handlingar har bifogats anbudet. 

Kommunen har ingen skyldighet att begära kompletteringar och/eller förtydliganden av anbudsgivare. Det är dessutom endast när det inte föreligger någon risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning, som kompletteringar och/eller förtydliganden får begäras in.

Kommunen får inte heller under pågående upphandling behandla kompletteringar till inkommet anbud från enskilda anbudsgivare, annat än uppenbara rättningar (se LOU 4 kap. 9 §). Det är därför av avgörande betydelse, att anbuden är slutgiltiga och kompletta vid inlämnandet, och att anbudsgivaren i sitt anbud lämnar sitt lägsta pris och sina mest fördelaktiga villkor. 

Innan du lämnar in ditt anbud är det viktigt att du:

  • ser till att du har senaste versionen av underlaget,
  • kontrollerar att du har fyllt i och bifogat alla begärda handlingar.

Anbudet lämnar du sedan in elektroniskt via e-Avrop. 

Mer information om hur du som leverantör deltar i offentliga upphandlingar kan du hitta hos Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2017-05-02