Tyck till
Talande webbLyssna

Valfrihetssystemet - bli utförare

Kvinna i rullstol på sommaräng

I Värmdö kommun kan de boende, inom vissa områden, själva välja vem som ska utföra den tjänst som de har rätt till. Utförarna kan vara kommunalt ägda, drivas av privata företag eller ideella organisationer.

Den som har rätt till exempelvis hemtjänst får en summa pengar, ett checkbelopp, som är utformad så att den ska täcka kostnaden för tjänsten. Utföraren som brukaren väljer får ersättning för den service som utförs. Pengarna följer sedan med om brukaren väljer att byta utförare.

Utförarens totala ersättning från kommunen styrs av hur många som väljer just dem. 

För att bli auktoriserad utförare måste leverantören leva upp till kommunens krav och erhålla ett tillstånd

Värmdö kommun använder sig för närvarande av valfrihetssystem i följande verksamheter:

Senast publicerad: 2019-02-19