Tyck till
Talande webbLyssna

Beroende

Värmdö kommun erbjuder olika former av stöd vid beroende och missbruk.

Beroendegrupp på socialkontoret

Du kan också vända dig till beroendegruppen på socialkontoret för att få stöd och hjälp med beroendeproblematik. Här finns socialsekreterare och en gruppchef som du kan kontakta, exempelvis för en utredning om insatser. Anhöriga kan också kontakta beroendegruppen.

Du tar kontakt via kommunens kontaktcenter (se högerspalten).

Beroendemottagning i Gustavsberg

Vilken grupp du än tillhör, missbrukare eller anhörig, är du alltid välkommen till beroendemottagningen i Gustavsbergs centrum. Hit kan du vända dig med frågor gällande konsumtion av alkohol, droger eller andra typer av beroenden. Här finns personal med tystnadsplikt som du kan prata med och få stöd av. 

På beroendemottagningen finns hjälp att få, antingen du har enkla frågor eller är i behov av tunga insatser. Ring till oss för att boka ett besök.

Alkohol- och drogterapeut Tomas Borg

Telefon: 08-570 476 56

tomas.borg@varmdo.se

Kurator Johan Deutgen

Telefon: 08-570 476 63

johan.deutgen@varmdo.se


Beroendemottagningen drivs i samarbete mellan Capio Maria och Värmdö kommun. På mottagningen kan du därför också få kontakt med medicinskt kunnig personal. Läkare finns på plats 2 dagar i veckan, för bokning av tid vänder ni er till sjuksköterska eller behandlare.

Sjuksköterska Susan Alhonen

Telefon: 08-684 003 65

Susan.alhonen@prima.se

Behandlare Peder Haglund

Telefon: 08-684 003 88

Peder.haglund@prima.se

Återträffar för er som gått kursen i återfallsprevention

Lokal: Röda Stugan

  • Onsdag 30/1 kl. 15-17
  • Onsdag 20/2 kl. 15-17
  • Onsdag 13/3 kl. 15-17
  • Onsdag 3/4 kl. 15-17
  • Onsdag 24/4 kl. 15-17
  • Onsdag 15/5 kl. 15-17
  • Onsdag 12/6 kl. 15-17

Stödboende

Stödboende är ett tillfälligt boende i rum med personal tillgänglig på dagarna. För att få denna möjlighet ska du ha kontakt med beroendegruppen på socialkontoret och tillsammans med din handläggare göra en planering.

Anhöriga och barn

Mer information om stöd till anhöriga och barn till missbrukare hittar du via underrubrikerna i vänstermenyn. Du kan också kontakta vår anhörigsamordnare.

Anhörigsamordnare Helena Ternström

Telefon: 08-570 470 23

helena.ternstrom@varmdo.se


Senast publicerad: 2019-03-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar