Talande webbLyssna

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet

Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2018

Värmdö kommun har för första gången deltagit i SKL:s nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvalitet i verksamheterna samt som ett led i verksamhetsutveckling.

Undersökningen besvarades genom webbenkätsverktyget Pict-O-Stat


 

Resultaten från brukarundersökningen finns publicerat i Kommun-och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undersökning inom individ och familjeomsorgen

Även svaren från den nationella brukarundersökningen inom Individ och familjeomsorgen 2018 finns nu att tillgå!

Värmdö kommun har för första gången deltagit i SKL:s nationella brukarundersökning. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna inom individ och familjeomsorgen upplever kvalitet i verksamheterna samt är den ett led i verksamhetsutveckling.

Undersökningen har utförts via webbenkät under perioden 1 september till 31 oktober 2018. Resultaten finns publicerade i Kommun-och landstingsdatabasen Kolada.länk till annan webbplats