Tyck till
Talande webbLyssna

Dödsfall och begravning

Gravstenar på kyrkogård, höst

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

Alla har rätt till en värdig avslutning av sitt liv. Det innebär att man har rätt till en gravplats eller minneslund på en allmän begravningsplats, en lokal för förvaring och visning där de anhöriga kan ta avsked, och en lokal för begravningsceremoni. För denna begravningsprocess betalar alla som är folkbokförda i Sverige en avgift via skatten.

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet du har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet. Hos länsstyrelsen kan du söka tillstånd att strö ut aska efter en avliden person. En begravningsbyrå kan hjälpa dig med det praktiska i samband med en begravning.

Kommunen tillhandahåller borgerliga begravningsförrättare och ansvarar för dödsboanmälan och bouppteckning.

Se länkar i vänstermenyn.

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information