Tyck till
Talande webbLyssna

Familj, barn och ungdom

Man och pojke står vid vattnet, med armarna utsträckta

Värmdö kommun erbjuder stöd, behandling och andra insatser till individer och familjer med olika typer av problem. Framför allt ser vi till barnens bästa. Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö.

Det är angeläget att alla hjälps åt med att uppmärksamma barn och ungdomar som kan vara i behov av stöd.

Mer om olika former av stöd kan du läsa via underrubrikerna i vänstermenyn.

Senast publicerad: 2018-06-19

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 483 16
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation