Talande webbLyssna

Olika svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt.

Under rubrikerna finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktö­rer som du kan kontakta eller hänvisa till.