Talande webbLyssna

Rättigheter för barn

Alla barn och ungdomar har rätt att ha det bra och känna sig trygga. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Sverige och många andra länder i världen har lovat att följa barnkonventionen. Det betyder till exempel att alla barn och ungdomar i Sverige har rätt att bli lyssnade på och få hjälp om de till exempel har ont i kroppen eller är ledsna. Det betyder också att barn har rätt att få gå i skolan och att leka på sin fritid. Ingen vuxen får göra barn illa, inte ens barnets föräldrar.

Barn och ungdomar som blir sjuka eller mår dåligt har rätt att få hjälp. Läkare, sjuksköterskor, skolsköterskor, kuratorer och andra som jobbar på sjukhus, skola eller socialtjänst ska lyssna och bemöta barnet med vänlighet och respekt. Om ett barn eller en ungdom har frågor ska de få ställa dem och få svar så att de förstår. Likaså ska barn eller ungdomar som vill träffa exempelvis läkare eller kurator utan att mamma eller pappa är med ha rätt att få göra det.


Rättigheter för barn

Det finnas lagar som bestämmer hur det ska vara när man är barn. Till exempel har alla barn rätt att gå i skolan. Vuxna får inte slå barn i Sverige och barn har rätt att känna sig säker och trygg där barnet bor.

De här lagarna är till för barnen.

Barnkonventionen (Barnombudsmannen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS har också sammanställt en lättläst skrift om barnets rättigheter.

Barnets rättigheter (BRIS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För barn med särskilt boende

Samhället har ett särskilt ansvar för barn som inte bor med sina föräldrar utan i ett familjehem, ett hem för vård eller boende (HVB) eller ett ungdomshem.

Rättigheter för barn som bor i familjehem (Inspektionen för vård och omsorg, IVO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättigheter för barn som bor på ett hem för vård eller boende, HVB (Inspektionen för vård och omsorg, IVO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättigheter för barn som är inskrivna på särskilda ungdomshem, SIS (Inspektionen för vård och omsorg, IVO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster