Talande webbLyssna

Samverkan för barn och ungdomars psykiska hälsa

Kommunerna i Stockholms län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett gemensamt länsövergripande samverkansdokument,BUS-överenskommelsen, för barn i behov av särskilt stöd. 

Samverkansdokumentet utgår från lagar, författningar och föreskrifter. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvaret mellan huvudmännen och beskriva gemensamma utgångspunkter och samverkansstrukturer för att barn i behov av särskilt stöd ska få de insatser de behöver och har rätt till.

Läs mer i dokumenten nedan:

Senast publicerad: 2015-02-10

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 483 16
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation