Talande webbLyssna

Verksamheter och resurser

Vilka arbetar med barn och ungdomars psykiska hälsa i Värmdö? Vad finns det för resurser kring psykisk ohälsa? Vart ska jag vända mig?

Anhöriggrupper för barn

Åldrar: 5–17

Familjegruppen i Värmdö kommun kan stödja barn som bevittnat våld i hemmet, har föräldrar med missbruksproblem eller psykisk sjukdom eller har föräldrar som genomgått en svår skilsmässa. För gruppen för barn som bevittnat våld hemma och vid föräldrars psykiska ohälsa finns en parallell grupp för barnens föräldrar.

Mer information om stöd till anhöriga

Barn- och ungdomshabilitering

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med livslånga funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörning, autism och rörelsehinder. Habiliteringen erbjuder också stöd till anhöriga och personal i barnets, ungdomens och den vuxnes närmiljö.

Målet för verksamheten är att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet. Basen i verksamheten är de habiliteringscenter som finns över hela länet. Som ett komplement till dessa finns ett flertal specialiserade verksamheter.

Stockholms läns landsting Habilitering & hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Åldrar: 0–17

En barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) ger barn och unga psykiatrisk vård och behandling på specialistnivå.

Till BUP kommer barn och unga som är deprimerade, har mycket ångest eller till exempel skadar sig själva. En del har stora svårigheter att fungera tillsammans med andra i skolan eller i familjen. De kan också ha varit med om något skrämmande som påverkar dem så mycket att de har svårt att klara av vardagen. Föräldrar till små och späda barn kan vända sig till mottagningen när de känner stark oro över sin förmåga att möta sitt barns behov av såväl närhet som självständighet. Eller när de är oroliga för sitt barns utveckling.

I sitt behandlingsarbete lägger BUP stor vikt vid att se till den unika situation som varje barn, ungdom och familj befinner sig i och anpassar sina insatser utifrån den. Personalen har psykoterapeutisk, medicinsk och psykologisk kompetens. Det behövs inte någon remiss för att få komma till mottagningen utan man ringer själv och ber om att få en besökstid.

Närmaste BUP-mottagning finns i Ektorp i Nacka, telefon 08-514 528 00. (öppet kl. 08:00–16:45)

E-post: ektorp.bup@sll.se

Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnavårdscentral (BVC)

Åldrar: 0–6

Barnavårdscentralen, BVC, erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer för barn upp till skolåldern. Som förälder kan man få råd om samspel, barnets utveckling, beteenden och sjukdomar. Här får man också råd och stöd i föräldraskapet. Det går bra att fråga om det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem.

Alla barnfamiljer i Sverige erbjuds denna förebyggande hälsovård, som är kostnadsfri och frivillig.

BVC finns i Gustavsbergs hamn, centralt i Grantomta/Hemmesta och med en filial på Djurö vårdcentral

Barnavårdscentralernas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnmedicinsk mottagning

Åldrar: 1–17

En barn- och ungdomsmedicinsk mottagning är en specialistmottagning för barn och ungdomar. Mottagningen utreder och behandlar framför allt barn med kroniska sjukdomar. Mottagningen tar emot barn med remisser från till exempel vårdcentralen, BVC, skolläkare eller barnakuter. Den barn- och ungdomsmedicinska mottagning som ligger närmast finns i Nacka.

Sachsska barn- och ungdomsmottagningen i Nackalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beroendemottagningen, MiniMaria

Åldrar: 10–25

MiniMaria vänder sig till ungdomar som har problem med alkohol och/eller droger. Den som är i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol eller narkotika är välkommen att kontakta mottagningen. Även föräldrar, lärare och andra som är i kontakt med ungdomar i riskzonen kan kontakta mottagningen för konsultation. Ring och boka tid.

Mini-Maria Värmdö, telefon 08-123 474 80

Mini-Maria/Maria ungdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevhälsan

Elevhälsan finns tillgänglig för dig som går i grundskolan, särskolan eller på gymnasiet. Inom begreppet elevhälsa finns dels den medicinska insatsen av skolläkare och skolsköterskor, samt även kuratorer och skolpsykologer.

Kontaktinformation för de personer som arbetar med elevhälsa på din skola hittar du via skolans hemsida.

Elevhälsan

Hamnen

Åldrar: barn och unga upp till 18 år och deras föräldrar 

Hamnen är en öppen mottagning för barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. På Hamnen arbetar socionomer och psykologer. Alla föräldrar och ungdomar upp till arton år är välkomna till Hamnen och allt stöd är kostnadsfritt. På Hamnen finns kompetens och resurser att behandla bekymmer som ännu inte vuxit sig alltför stora. Det kan till exempel handla om att vardagen präglas av ständiga konflikter och bråk, en tonåring som är stressad och nedstämd eller, föräldrar som är oense om vad som är bäst för barnen.

Telefon: 08-718 74 00
Besöksadress: Tyra Lundgrens väg 6

Hamnen

LSS-myndighet

Du som har funktionsnedsättning eller ett barn med  funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp som underlättar livet. De flesta av samhällets stödinsatser måste du själv ansöka om. Du kan till exempel få hjälp genom personlig assistans, kontaktperson, och korttidstillsyn.

Telefon: 08-570 470 00

LSS-myndighet

Mödrahälsovård

Inom mödrahälsovården arbetar barnmorskor som hjälper till med hälsovård och kontroller under graviditeten. De ger även preventivmedelsrådgivn och tar gynekologiska cellprover för att upptäcka cellförändringar och förebygga livmoderhalscancer. All rådgivning och testning hos mottagningen är gratis och de som arbetar här har tystnadsplikt. På varje barnmorskemottagning finns det även möjlighet att få träffa en läkare.

Mödrahälsovård i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänsten

Socialtjänsten finns för att ge stöd och hjälp åt människor som inte kan få stöd och hjälp på något annat sätt. Socialtjänsten arbetar bland annat med att ge stöd till barn, unga och familjer, ekonomiskt stöd, stöd till personer som har en funktionsnedsättning och stöd till personer som har problem med missbruk. Alla kan söka hjälp hos socialtjänsten i sin kommun. Om man är orolig för sig själv eller någon annan kan man kontakta socialtjänsten för att få råd, höra om de kan hjälpa på något sätt eller för att höra vad de skulle kunna göra. Man kan vara anonym om man berättar om någon annan.

Socialtjänsten, telefon 08-570 470 00

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Åldrar: 11-21 år

Stödcentret syftar till att ge ungdomar stöd och hjälp för att bearbeta den kränkning som brottet inneburit, samt förbereda dem för den fortsatta polisutredningen och en eventuell rättegång. Den hjälp och det stöd som stödcentret erbjuder är helt frivillig och kostar ingenting. Stödcentret kontaktar ungdomar som gjort en polisanmälan och inbjuder till stödsamtal och information, men du är även välkommen att ta kontakt om du råkat ut för något brott men inte vågat anmäla det till polisen.

Telefon: 08-570 476 17

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Ungdomsmottagning

Åldrar: 13-23 år

Du kan kontakta ungdomsmottagningen när det rör preventivmedel, relationsfrågor, graviditetstest, oro, könssjukdomar, kroppen, akuta piller, gratis kondomer och frågor om livet i stort och smått. Besöken är gratis och personalen har tystnadsplikt. På mottagningen arbetar barnmorska, kurator, och läkare. Verksamheten är anpassad även för dig med funktionsnedsättning.

Telefon: 08-570 359 59

Ungdomsmottagningen