Tyck till
Talande webbLyssna

God man, förvaltare och förmyndare

Behöver du eller en anhörig praktisk och juridisk hjälp med att sköta privatekonomin? Då kan du få hjälp av en förmyndare, god man eller förvaltare. Kontakta kommunen.

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika begreppen. Mer detaljerad information hittar du via underrubrikerna i vänstermenyn.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare, men i vissa fall kan en särskilt förordnad förmyndare utses.

God man

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon som på grund av psykisk funktionsnedsättning eller hög ålder inte själv kan sköta sin ekonomi och bevaka sina rättigheter. Tingsrätten tar beslut om en god man ska utses och i så fall vem.

Förvaltare

En förvaltare kan utses för personer som på grund av fysisk eller psykisk sjukdom inte kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Den som får en förvaltare mister sin egen rättshandlingsförmåga. Det innebär till exempel att personen i fråga inte kan ingå avtal på egen hand.

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns eller förvaltares sätt att sköta ekonomin. I Värmdö kommun finns en överförmyndarnämnd som ska se till att ärendena går rätt till.

Har du synpunkter på det arbete en förmyndare, god man eller förvaltare utför kan du boka en tid hos någon i överförmyndarnämnden. Ring kommunens kontaktcenter. Beslut tagna i överförmyndarnämnden kan överklagas hos tingsrätten.

Mer information om överförmyndarnämnden

Informationsblad

Senast publicerad: 2016-12-05

Kontakt

Värmdö kommun
Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 308 60

varmdo.overformyndare@varmdo.se


Mer kontaktinformation