Talande webbLyssna

Boendestöd

Boendestöd innebär att personal stöttar dig i ditt eget hem och att du ska kunna klara ett självständigt liv.

Boendestöd innebär att personal kommer hem och stöttar dig i ditt eget hem så att din vardag fungerar. En annan viktig uppgift är att bryta eventuell isolering. Målsättningen är att du så småningom ska bli självständig.

Boendestöd kan bland annat innebära träning och stöd med tvätt, städ och inköp, ekonomisk planering, besök hos läkare eller social samvaro.

För att få dessa insatser ska du ha kontakt med socialkontoret och tillsammans med din handläggare göra en planering.

Stödboende

Stödboende är ett tillfälligt boende i rum med tillgänglig daglig personal. 

Sviktboende

Här har du möjlighet att bo i rum en kortare tid vid akut psykisk sjukdom. Du har personal dygnet runt och tillgång till mat. 

Senast publicerad: 2013-11-22