Tyck till
Talande webbLyssna

Hjälp i hemmet

Värmdö kommun stödjer och underlättar för dig så att du kan bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Ta kontakt med kommunen för att få hjälp.

De allra flesta människor vill bo kvar i sitt invanda hem så länge som möjligt. Kommunen stödjer och underlättar för dig som är äldre och bor kvar i ditt hem. Det finns också hjälp för yngre personer som har en funktionsnedsättning.

Din hjälp utformas i samråd med en handläggare

Du har stor möjlighet att själv välja hur din hjälp ska se ut, i samråd med en handläggare från kommunen. Vill du ha hjälp av en anhörig när din hemtjänst utformas går det också bra.

Läs mer om hemtjänst och utförare

Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad individuell plan.

Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

Läs mer om SIP

Fixartjänsten

Fixartjänsten är en kostnadsfri trygghetstjänst för dig som är över 67 år och bor i Värmdö kommun. Mer information finns under Äldre i vänstermenyn.

Trygghetslarm

Värmdö kommun kan bevilja ett personligt larm för dig som vill ha en extra trygghet i hemmet. Larmet fungerar dygnet runt och kostar 246 kronor i månaden.

 

Senast publicerad: 2017-08-18

Kontakt

Mer information

Dokument