Talande webbLyssna

Ava Assistans & hemtjänst

Vi bedriver behovsanpassad vård, omsorg och service i hemmet.

Flexibilitet och självbestämmande är grunden i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid respektfullt bemötande, kontinuitet och ditt eget inflytande. Utifrån biståndsbeslutet är du själv med och utformar hur du vill ha din omsorg.

Vi ger möjlighet till att man som anhörig till en kund kan få anställning hos oss för att utföra en del av hjälpinsatserna. Man blir anställd och arbetar på samma villkor som vår övriga personal.

Vi erbjuder:

  • Hemtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Ledsagar/avlösarservice

Geografiskt område: Gustavsberg och Värmdölandet

Verksamhetsansvariga: Ayse Roza Kaplan

Hemsida:www.avaomsorg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress: Vindragarvägen 1 BV, 117 50 Stockholm

Besöksadress: Vindragarvägen 1 BV, Reimersholme

Telefon: 08 604 55 19 alternativt 073 67 67 334

Fax: 08 604 55 20

E-post:info@avaomsorg.se

Verksamhet i andra kommuner: Stockholms Stad

Andel vård- och omsorgsutbildade (hela verksamheten): 75%

Information i dokumentform

Ett informationsblad om hemtjänstutföraren kan laddas ned via länken nedan:

Informationsblad om Ava Assistans och hemtjänst

Senast publicerad: 2018-02-27