Talande webbLyssna

Macorena

Vår verksamhet grundar sig på en humanistisk människosyn. Vi möter olika människor med respekt för deras självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Vi är lyhörda för varje individs behov, möjligheter och önskemål.

För att vi ska vara lyhörda måste vi vara flexibla. Flexibiliteten ska gälla allt ifrån de administrativa rutinerna på verksamheten från planering till skapande av genomförandeplaner, utförande, uppföljning och händelserapportering.

På alla områden ska kundernas behov samt önskemål tillgodoses.

Geografiskt område: Gustavsberg, Ingarö och Värmdölandet

Verksamhetsansvarig: Cristina Vasilescu

Kontaktperson: Patrick Rodriguez, Patrick.rodriguez@macorena.se, Cristina Vasilescu

Telefon: 08-641 40 80

E-post: info@macorena.se

Fax: 08-641 40 80

Verksamhet i andra kommuner: Stockholms Stad, Nacka kommun, Solna
stad, Södertälje kommun samt Upplands Väsby

Andel vård- och omsorgsutbildade (hela verksamheten): 75%

Särskilda kundåtaganden: Mångkulturella med olika språkresurser

Erbjuder följande hushållsnära tjänster (som kunden själv betalar
för): Vi erbjuder tilläggstjänster inom områden som storstädning, flyttstädning, fönsterputs, snöskottning och trädgårdsarbete

Hemsida: www.macorena.se

Postadress: Macorena, Tegelbruksvägen 4 Bv, 126 32 Hägersten

Information i dokumentform

Ett informationsblad om hemtjänstutföraren kan laddas ned via länken nedan:

Informationsblad om Macorena

Senast publicerad: 2019-06-24