Talande webbLyssna

Värmdö Nacka Hemtjänst och Omsorg

Vi arbetar med kunden i centrum och sätter din trygghet främst. Vi strävar alltid efter att tillgodose ditt önskemål och dina behov. Du ska känna att det är på dina villkor som hjälpen utformas.

Vi erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning hemtjänstinsatser/service som präglas av

  • hög kvalitet
  • bred erfarenhet
  • kontinuitet

Hos Värmdö Nacka Hemtjänst och Omsorg ser vi bemötandet från all personal som en mycket viktig komponent i omsorgsarbetet. Vi har ett holistisk tänkande. Den holistiska människosynen är intresserad av alla delar av människan. Den hävdar att en människa inte bara består av den kroppsliga delen utan även en själslig del. Alla delar är lika viktiga.

Geografiskt område: Djurö/Stavsnäs, Gustavsberg, Ingarö och Värmdölandet

Verksamhetsansvariga: Darcia Pratt-Eriksson, tel. 072 7170067

Andel vård- och omsorgsutbildade: 100 %

Speciell kompetens: Våra medarbetare är undersköterskor med lång erfarenhet av att hjälpa till vid stora omvårdnadsbehov. Vi har specialkompetens inom demenssjukdomar, stroke, Parkinson, anhörigvård och palliativ vård.

Särskilda kundåtaganden: Vi har nära samarbete med övriga sjukvårdsinsatser, så som arbetsterapeut, sjukgymnast, hemsjukvård, distriktssköterska m.fl. för att helheten skall fungera. Vi erbjuder hushållsnära tjänster, se vår hemsida.

Hemsida:www.nordicholisticcare.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress: Box 27, 133 21 Saltsjöbaden

Besöksadress: Stadsvallvägen 34b, 13951 Värmdö

Telefon: 072 717 00 67

Fax: 08 5593 4701

E-post:info@nordicholisticcare.se

Information i dokumentform

Ett informationsblad om hemtjänstutföraren kan laddas ned via länken nedan:

Informationsblad om Värmdö Nacka Hemtjänst och Omsorg

Senast publicerad: 2019-06-10