Anhöriga till missbrukare

Som anhörig till en missbrukare kan du behöva stöd och kunskap. Kontakta beroendemottagningen eller Värmdö kommuns kontaktcenter för hjälp.

Värmdö beroendemottagning

Om du har en nära anhörig som lever med missbruk kan du själv behöva stöd och kunskap. Det kan du få från Värmdö beroendemottagning i Gustavsbergs centrum. Här erbjuds du stöd i form av samtal, individuellt och i grupp. Är du förälder och har barn med missbruk finns hjälp att få på Värmdö ungdomsmottagning. Där erbjuds stödgrupper för barn och unga, och du kan få stöd som hjälper dig och din familj i rätt riktning

Värmdö beroendemottagning

Anhörigsamordnare

Helena Ternström
Helena.ternstrom@varmdo.se
08-570 470 23

Oroliga anhöriga kan också via kommunens kontaktcenter ta kontakt med socialsekreterare i beroendegruppen.

Kontaktcenter