Insatser mot prostitution och sexköp

Som boende i Värmdö kommun kan du ta del av Stockholms stads insatser mot människohandel, prostitution och sexköp.

Stockholms stad bedriver verksamheter som vänder sig till dig som har sex mot ersättning, är utsatt för människohandel eller sexuellt våld. Verksamheterna heter Mikamottagningen och KAST. Du som bor i Värmdö kommun har möjlighet att vända dig direkt till dessa verksamheter.

Mikamottagningen

Mikamottagningen riktar sig till dig som har erfarenhet av sex mot ersättning, och/eller skadar dig själv eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Mottagningen är öppen för dig som är 18 år eller äldre. Alla oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning är välkomna, även anhöriga.

Verksamheten arbetar med råd- och stödsamtal, praktisk hjälp, uppsökande arbete i gatumiljö och på internet.

Läs mer om Mikamottagningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KAST

Vill du diskutera, minska, eller sluta med ditt sexköpande eller sexberoende? Genom behandlingsenheten KAST kan du få hjälp.

Läs mer om KAST här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.