Psykisk ohälsa - vuxen

Känner du oro för en vuxen med psykisk ohälsa? Det finns hjälp att få.

Du kan anmäla oro till enheten för funktionsnedsättning genom att fylla i vår e-tjänst via länken nedan. Handläggare kommer då att kontakta den person som oron rör för att fråga om behov av stöd finns, samt informera om de insatser som kommunen kan erbjuda.

Alla våra insatser är frivilliga. Du kan även kontakta socialtjänsten för rådgivning och vägledning. Önskar du ha telefonkontakt med socialtjänsten dagtid så ringer du växeln på 08-570 470 00 och be om att få bli kopplad till socialpsykiatrin.

 

Anmälan om oro för vuxen med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.