Brottsutsatta unga

Varje år blir ett antal ungdomar i Värmdö utsatta för ett brott som gör att de mår dåligt fysiskt eller psykiskt. Du som blivit utsatt kan få stöd och hjälp via kommunen.

Samarbete mellan Värmdö kommun och Nacka kommun

Nacka och Värmdö kommuner samarbetar för att stärka stödet till unga brottsutsatta. Stödcentrum för unga brottsutsatta och medlingsverksamheten bedrivs i gemensam regi. Välkomna att kontakta oss!

Stödcentrum Nacka Värmdö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till unga brottsutsatta

På Brottsoffermyndighetens sida Jag vill veta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information till dig som är ung och har utsatts för någonting brottsligt. På sidan finns också information om hur man kan känna om man har utsatts för ett brott samt var man kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

Jag vill veta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödcentrum Unga Brottsutsatta

Stödcentrum Unga Brottsutsatta är ett samarbete mellan Socialtjänsten och Polisen. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar mellan 0–21 år som blivit utsatta för brott. Stödcentret syftar till att ge ungdomar stöd och hjälp för att bearbeta de tankar och känslor som brottet framkallat, samt förbereda dem för den fortsatta polisutredningen och en eventuell rättegång. Den hjälp och det stöd som stödcentret erbjuder är helt frivillig och kostar ingenting.

Stödcentret kontaktar ungdomar som gjort en polisanmälan och inbjuder till stödsamtal och information, men du är även välkommen att ta kontakt om du misstänker att du råkat ut för något brottsligt som inte har polisanmälts. Liksom de allra flesta som arbetar med barn och ungdomar har Stödcentrum Unga Brottsutsatta anmälningsplikt och tystnadsplikt.

Ungdomar kan höra av sig via telefon eller mejl. Du får vara anonym.

Detta kan Stödcentrum hjälpa dig med:

  • Stödsamtal för att prata om hur brottshändelsen har påverkat dig. 
  • Praktisk hjälp i kontakten med polis, åklagare, försäkringsbolag eller andra instanser som arbetar med/mot dem som utsatts för brott.
  • Rättegångsstöd, till exempel genom förberedande samtal och information om vad som händer under en huvudförhandling.
  • Medling, vilket innebär att en brottsutsatt och en gärningsperson träffas med en opartisk medlare för att prata om brottshändelsen. Syftet med detta är att minska de negativa följderna av brottet.

Vem får komma till Stödcentrum?

  • Om du är mellan 0–21 år och har blivit utsatt för brott eller är vittne till brott
  • Om du är anhörig till en ungdom som har blivit utsatt för brott eller är vittne till brott
  • Om du är gärningsperson mellan 12–21 år och vill veta mer om eller delta i medling

Stödcentrum Nacka Värmdö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som är äldre än 22 år

Du som är 22 år eller äldre kan kontakta brottsofferjouren i Värmdö för att få hjälp.

Tel: 08-466 91 66