Mini Maria Värmdö

Mini Maria Värmdö vänder sig till ungdomar och vuxna upp till 25 år som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, tabletter eller droger. Vi är till för ungdomar upp till 25 år och deras föräldrar. Vi har tystnadsplikt och alla besök är avgiftsfria.

Initiativet till besöket hos Mini Maria kan tas av föräldrar, socialtjänsten, skolan, andra viktiga vuxna eller av ungdomen själv.

På Mini Maria Värmdö finns sjuksöterska, behandlare och läkare.

Oroliga föräldrar

Du som förälder behöver inte veta att ditt barn har börjat dricka eller provat droger för att ta kontakt med oss. Det räcker att du är orolig. Du kan ringa oss och ställa frågor och få hjälp.

Om vi under samtalets gång kommer fram till att träffas, återkommer vi med en tid till dig.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder olika vårdins

- Föräldrarsamtal
- Substansbruk behandling
- Motiverande samtal
- Behandling

Öppet tider:

Måndag till onsdag kl.8.00-17.00
Torsdag 8.00-19.00
Fredag 8.00-13.00

Kontakt

Behandlare nås på telefonnr:
08-570 47 007
073-962 08 33

Sjuksköterska
telefonnr:
08 123 474 80

Maria ungdoms akutmottagning

Telefon: 08-123 474 10 - akuta situationer, dygnet runt.

Maria ungdoms akutmottagning finns på Finsens väg 1 vid St. Görans Sjukhus T-bana Fridhemsplan.