Faderskap, föräldraskap

Om ni som föräldrar inte är gifta

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst ”Digital föräldraskapsbekräftelse”. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer.

Bekräfta föräldraskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det gått längre tid än 14 dagar, osäkerhet rörande faderskapet eller barnet tillkommit genom assisterad befruktning

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos Familjerätten.

Vid osäkerhet rörande faderskap kontaktar ni familjerätten och en DNA-undersökning görs. Har barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska en kontakt tas med familjerätten och det skriftliga samtycket uppvisas.

För mer information om faderskap/föräldraskap. Kontakta servicecenter och be om att bli kopplad till familjerätten.

Kontakta servicecenter