Jourhem Syd

Genom projektet Jourhem Syd erbjuds jourhem till barn, ungdomar samt föräldrar som tillsammans med sina barn akut behöver placeras utanför det egna hemmet.

Projektet är en kommungemensam jourhemsverksamhet mellan Huddinge, Haninge, Nacka, Nynäshamn, Salem och Värmdös kommuner.

Vad krävs för att få bli jourhem?

Familjen blir utredd innan de godkänns vilket innebär att det tas registerutdrag från polis, kronofogdemyndigheten, försäkringskassan samt socialtjänsten. Det innebär även att jourhemskonsulenterna träffar familjen i det egna hemmet vid ett antal tillfällen samt att föräldrarna genomgår en djupgåendeintervju.

Det slutgiltiga beslutet om godkännande tas av Socialnämnden I Huddinge kommun.

Stöd till jourhem

Jourhemmen hos Jourhem Syd får extern grupphandledning samt utbildning. Utöver detta får de stöd och vägledning av sin jourhemskonsulent. Vid behov erbjuds jourhemmen enskild handledning. Jourhem Syd har även en beredskapstelefon dit jourhemmen kan ringa och få stöd dygnet runt, hela året.

Vill du bli jourhem?

Kontakta Socialnämnden i Huddinge kommun på jourhemsyd@huddinge.se eller via telefon:

  • Sofie White, enhetschef, telefon 08-535 359 94
  • Camilla Jarelius, jourhemskonsulent, telefon 08-535 359 92
  • Ylva Blid, jourhemskonsulent, telefon 08-535 359 93
  • Kerstin Roos Hägglöf, jourhemskonsulent, telefon 08-535 359 91
  • Anna-Lena Daun Juhlin, administratör, telefon 08-535 359 90