Intensiv behandling, MST

I Värmdö kommun finns möjligheter för familjer med barn på 10–17 år att delta i en intensiv hemmabaserad öppenvårdsbehandling enligt en metod som kallas multisystemisk terapi, MST.

Behandlingen är avsedd för barn och ungdomar med allvarliga beteendeproblem som kriminalitet, skolk, aggressivitet, rymning, missbruk med mera.

För de mest utagerande kan MST vara ett alternativ till en placering utanför hemmet. Det är kommunens individ- och familjeomsorg på socialkontoret som gör den utredning som kan leda fram till en remiss för behandling.​

Vad är MST?

Multisystemisk terapi har utvecklats efter forskning vid Medical University i South Carolina, USA, och har i utvärderingar visat sig ge goda resultat. MST används idag på många håll runt om i världen.

Behandlingen inriktas på att identifiera och förstå sambandet mellan den unges problembeteenden och de sammanhang som den unge lever i. De personer som finns i de olika systemen (multisystem) runt familjen blir en viktig del av lösningen.

Man utgår från att det finns bidragande faktorer som bibehåller beteendeproblemen hos barn och ungdomar i de olika systemen - familj, personer i skolan, vänner, grannar och andra sociala system. Det är också där lösningarna finns. Fokus ligger på viktiga vuxna personer i barnets omgivning och att få alla dessa att dra åt samma håll - samtidigt. MST-teamet arbetar strukturerat och intensivt tillsammans med familjen, privata och professionella nätverk. Arbetet i familjen fokuseras på att förbättra ungdomarnas beteende och främja positiva färdigheter hemma och i skolan. Behandlingen anpassas efter varje familjs behov.

Hur går behandlingen till?

MST-teamet kan arbeta med trettio ungdomar med sina familjer varje år. Behandlingen pågår i tre-fem månader. Teamet består av tre terapeuter och en teamledare. Terapeuterna har utöver grundutbildning som socionom, psykolog eller beteendevetare, vanligtvis vidareutbildning inom psykoterapi, systemisk familjeterapi, kognitiv beteendeterapi och alltid särskild utbildning i MST. Personalen har också erfarenhet från socialtjänst, skolhälsovård, ungdomsvård på institution och psykiatri.

Terapeuterna träffar företrädesvis familjerna i hemmet, men även på gemensamma skolmöten, allt efter familjernas behov. Föräldrarna kan ta kontakt med teamet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, kort sagt när de har behov av det. Ofta är arbetet som mest intensivt i början av insatsen. Efter några månader glesnar mötena, då föräldrar och nätverk arbetar mer och mer på egen hand. Insatsen avslutas när målen som satts upp inledningsvis är uppfyllda, när föräldrar och nätverk prövat nya förhållningssätt som visat sig fungera.

Hur tar jag en första kontakt?

Kontakta teamledare Jonas Borgström på tel nr: 08-570 474 62 eller via e-post: jonas.borgstrom@varmdo.se