Har du blivit utsatt för hot eller våld?

I Sverige är det förbjudet enligt lag att slå och hota andra personer – både inom och utom familjen. Om du känner dig otrygg i din relation eller din familj finns det hjälp att få.

Hjälp under kontorstid

Under kontorstid kan du ringa till vår socialsekreterare som är specialist på att möta dig som utsatts för våld på telefonnummer 08-570 481 48.

Du kan även vända dig till Socialtjänstens mottagningsenhet som nås via kommunens servicecenter 08–570 470 00.

Om du behöver stödsamtal och hjälp som vålds­utövare eller våldsutsatt ta kontakt med vår växel på 08-570 470 00 och be att bli kopplad till samtalsstödet för våld i nära relation.

Är du orolig för ett barn som utsätts eller bevittnar våld så kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Ring till servicecenter på 08 - 570 470 00, och be om att bli kopplad till socialtjänstens mottagning för barn och unga.

Du kan även lämna en skriftlig anmälan genom vår e-tjänst.

E-tjänst för orosanmälan

Kontaktinformation

Akut hjälp efter kontorstid

Efter kontorstid kan du vända dig till
Socialjouren 08-570 307 20
Polisen – 112

Om du har ont eller skador kan du söka vård på vårdcentral eller Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna kvinnor; 08-616 46 70 (kvällar/helger).

Gustavsbergs vårdcentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAkutmottagning för våldtagnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster