Gruppboende

Gruppboende är ett alternativ för dig med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Personal finns tillhands dygnet runt. Syftet med gruppboende är att vuxna personer med funktionsnedsättning skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

Kommunala gruppbostäder

Nedan listas de gruppboenden som drivs av kommunen. För kontaktinformation, se längst ned på sidan.

Gustavsbergsområdet

  • Edla Sofia
  • Petuniastigen 1A
  • Rödhakevägen 2
  • Rödhakevägen 4
  • Skänkelvägen 5
  • Ösby Skolväg 1
  • Ösby Skolväg 3

Hemmestaområdet

  • Hemmesta gruppbostad
  • Värmdö gruppbostad

Så ser en gruppbostad ut

Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter (vanligen fem stycken) som är grupperade kring gemensamma utrymmen för samvaro och aktiviteter. Kök och personalutrymmen finns i direkt i anslutning till lägenheterna, vilket gör att service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Fem av kommunens gruppbostäder är belägna i hyreshus och två i enplansvillor.

Stöd anpassat till individen

På gruppboendet får du stöd och service för den dagliga livsföringen. Stödet utformas individuellt i samarbete med dig och din eventuella företrädare. Arbetet sker utifrån din genomförandeplan som är utarbetad efter dina speciella behov.

I boendet skall du känna dig trygg och uppleva tillit till den personal som arbetar där för din skull. Alla som bor i gruppbostaden har en utsedd stödperson som är dig extra behjälplig i din vardag.

Aktiviteter

Du erbjuds stöd och hjälp i att utföra individuella aktiviteter på gruppboendet, men det finns även möjlighet till gemensamma aktiviteter och social samvaro.

Serviceboende

För dig med mindre omfattande omvårdnadsbehov finns även serviceboende.


Mer om serviceboende

Kontakt

Avdelningschef:
Johanna Ramstedt
08-574 409 10

Gruppbostäderna - Edla Sofias gata 17, Petuniastigen 1A, Rödhakevägen 2, Rödhakevägen 4 och Skänkelvägen 5

Enhetschef - Karin Timgren
08-570 471 44
karin.timgren@varmdo.se

Gruppchef - Helena Johansson
08-570 476 54
helena.johansson@varmdo.se

Edla Sofias gata 17
134 50 Gustavsberg
08-570 470 55

Petuniastigen 1A
139 36 Värmdö
08-570 472 54

Rödhakevägen 2
134 42 Gustavsberg
08-570 300 16

Rödhakevägen 4
134 42 Gustavsberg
08-570 336 52

Skänkelvägen 5
134 43 Gustavsberg
08-570 345 89

Gruppbostäderna - Ösby Skolväg 1 och Ösby Skolväg 3

Enhetschef Therese Malm
08-570 470 78
therese.malm@varmdo.se

Gruppchef Erica Alaiso
08-570 481 51
erica.alaiso@varmdo.se

Ösby Skolväg 1
134 43 Gustavsberg
08-570 309 96

Ösby Skolväg 3
134 43 Gustavsberg
08-570 309 01

Hemmesta gruppbostad, Värmdö gruppbostad och Hemmesta servicebostad

Enhetschef Alice Rönn
08-570 481 88
Alice.ronn@varmdo.se

Hemmesta gruppbostad
Skärgårdsvägen 262 B
139 35 Värmdö
08-570 484 83

Värmdö gruppbostad
Kullsvedsvägen 15
139 30 Värmdö
070-168 04 53

Hemmesta servicebostad
Kullsvedsvägen 20, 1 tr
139 35 Värmdö
08-570 225 48

Servicebostad 20:an

Enhetschef Ingrid Gårdh
08-570 475 94
ingrid.gardh@varmdo.se

Hemmesta servicebostad 20:an
Kullsvedsvägen 20, 1 tr
139 35 Värmdö
08-570 470 00