Gustavsgården

Gustavsgården är ett kommunalt särskilt boende för äldre som ligger i trevliga omgivningar centralt i Gustavsberg. Hos oss sätter vi dig och dina behov i centrum.

Så jobbar vi

På Gustavsgården arbetar ca 100 personer. Vi sätter dig och dina behov i centrum. Vi arbetar enligt vår värdegrund: Närvaro – Vi ser och lyssnar på människor vi möter!

På Gustavsgården omges du av ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterska och undersköterska som är tillgänglig dygnet runt. I teamet ingår även under veckodagarna arbetsterapeut och sjukgymnast.

Familjeläkarna är knutna till Gustavsgården, och finns på plats två gånger per vecka.

Personal har ett modernt arbetssätt genom kontinuerlig kompetensutveckling och arbetar med en personcentrerad omvårdnad. Det vill säga att din omvårdnad anpassas efter dig, dina vanor och behov. Du som boende är delaktig i denna process.

När du flyttar in

Vardagsrehabilitering och aktiviteter

Lägenheter och övriga lokaler

Restaurang och kiosk 

Kontakt

Gustavsgården
Trallbanevägen 3-5
134 43 Gustavsberg
Telefon: 08-570 131 00

Verksamhetsansvariga

Enhetschef 08-57047111

Mikael Magnusson 

Biträdande enhetschef 08-57013180

Nichlas Behrmann


Avdelningschef

Johanna Ramstedt

Gruppchef

Shabnam Asadzadeh Movaneh 08-570 131 18

Shabnam.AsadzadehMovaneh@varmdo.se

Markus Starck 08-57013198

Markus.starck@varmdo.se


Samordnare Marie Lagerqvist 08-57013170

Marie.lagerqvist@varmdo.se

Bemanningsassistent Weronica Karlsson 08-57013136

Veronica.karlsson@varmdo.se

Samordnare/Ekonomi Ania Martinsson 08-570 131 36

Ania.martinsson@varmdo.se

Ekonomiassistent Helene Duhrin 08-57013103

Helene.duhrin@varmdo.se

Samordnare Hemtjänst Natt och Larm Edris Rajabi 08-570 131 67

Edris.rajabi@varmdo.se

Sjukgymnast/fysioterapeut

08-57013191, 08-57013194

Arbetsterapeuter

08-57013192, 08-57013193

Sjuksköterska

B1/2 08-57047201
B3/4 08-57013119
Cbv 08–57047201
C1/C3 08–57013127
C2 08–57013128
D2 08–57013181
D3 08–57013161
D4lgh 1-6 08-57013181, lgh 7-12 08-57013161

Restaurang Trallen

08-57013140

Aktivitetsansvarig

Tito Hadi 08-57013152
Ali.hadiislam@varmdo.se

Guldkanten (ideell förening)

08-57013130

Guldkanten.camilla@gmail.com