Gustavsgården

Gustavsgården är ett kommunalt särskilt boende för äldre som ligger i trevliga omgivningar centralt i Gustavsberg. Hos oss sätter vi dig och dina behov i centrum.

Så jobbar vi

På Gustavsgården arbetar ca 100 personer. Vi sätter dig och dina behov i centrum. Vi arbetar enligt vår värdegrund: Närvaro – Vi ser och lyssnar på människor vi möter!

På Gustavsgården omges du av ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterska och undersköterska som är tillgänglig dygnet runt. I teamet ingår även under veckodagarna arbetsterapeut och sjukgymnast. Familjeläkarna är knutna till Gustavsgården, och finns på plats två gånger per vecka.

Personal har ett modernt arbetssätt genom kontinuerlig kompetensutveckling och arbetar med en personcentrerad omvårdnad. Det vill säga att din omvårdnad anpassas efter dig, dina vanor och behov. Du som boende är delaktig i denna process.

När du flyttar in

Vardagsrehabilitering och aktiviteter

Lägenheter och övriga lokaler

Restaurang och kiosk 

Kontakt

Gustavsgården
Trallbanevägen 3-5
134 43 Gustavsberg
Telefon: 08-570 131 00

Verksamhetsansvariga

Enhetschef, Ann-Christin Nordström
070-413 04 63
ann-christin.nordstrom@varmdo.se

Avdelningschef, Johanna Ramstedt.

Gruppchef

Vera Dordevic
08-57013180
vera.dordevic@varmdo.se

Samordnare personal
Helene Andeborg
08-570 131 18
helene.andeborg@varmdo.se

Samordnare
Marie Lagerqvist
08-57013170
Marie.lagerqvist@varmdo.se

Bemanningsassistent
08-57013136
veronica.karlsson@varmdo.se

Sjukgymnaster
08-570 131 9108-57013194

Arbetsterapeuter
08-570 131 92 och 08-570 131 93

Administration
Mia Rönnlund
08-570 131 03
mia.ronnlund@varmdo.se

Guldkanten (ideell förening)
08-570 131 30
guldkanten.irene@gmail.com

Restaurang Trallen
08-570 131 40