Lägenheter och övriga lokaler

Gustavsgården består av fyra olika fastigheter, varav tre är bostadsenheter och en används vid olika aktiviteter. De tre boendeenheterna har olika planlösningar anpassade efter de boendes livssituation

Gustavsgårdens fyra hus

A-huset

A-huset är Gustavsgårdens äldsta byggnad. Den används bland annat av Föreningen Guldkanten när de anordnar olika aktiviteter. Guldkanten är en verksamhet som drivs av Värmdö föreningsråd med bidrag från kommunen.

B-huset

B-huset har 24 tvårumslägenheter. Varje lägenhet är på cirka 41 kvm med duschrum och balkong. Möbleringen i de gemensamma utrymmena skapar en hemlik och trivsam miljö med många detaljer från svunna tider.

C-huset

C-huset har 41 lägenheter. Här finns både enrums- och tvårumslägenheter. Alla lägenheter har kök, duschrum och balkong/altan. Enrumslägenheterna har kök och duschrum. Dessa finns i två olika storlekar, 42 kvm respektive 49 kvm medan tvårumslägenheterna är på 66 kvm. Du som bor på C-huset äter alla dina måltider i den gemensamma restaurangen.

Här kan du läsa med om restaurangen

D-huset

D-huset har 36 enrumslägenheter om vardera 29 kvm med duschrum och består av tre våningar med 12 lägenheter på varje våningsplan. Det finns en gemensam balkong på varje våning. De boende på D-huset har en diagnostiserad demenssjukdom.

På bottenvåningen av D-huset finns gemensamma utrymmen som till exempel en stor samlingslokal och Oasen.