När du flyttar in på Gustavsgården

På Gustavsgården arbetar vi med att bevara och stärka dina egna förmågor. Vi stödjer och hjälper dig utifrån dina behov och på det sätt som du föredrar.

Vad händer när du kommer till oss?

Hälso- och sjukvård

Då du flyttar till Gustavsgården möter du din ansvariga sjuksköterska som upprättar en journal över ditt aktuella hälsotillstånd. Detta för att på bästa sätt kunna erbjuda dig ett tryggt boende hos oss.

De närmaste dagarna efter att du flyttat in får du kontakt med sjukgymnast och arbetsterapeut som gör en bedömning av hur de kan hjälpa dig.

Sedan flera år tillbaka är en och samma läkare knuten till verksamheten.

Kontaktperson

Du presenteras även för din kontaktperson som tillsammans med ansvarig sjuksköterska kommer ha huvudansvaret för din omsorg.

Kontaktpersonen har till uppgift att bland annat ha den icke medicinska kontakten med dina anhöriga, ansvara för tvätt och klädvård, med mera. Dina specifika behov sammanfattas i en genomförandeplan.

Levnadsberättelse

På Gustavsgården arbetar vi med levnadsberättelser. Genom den lär personalen känna dig och får reda på vad som är viktigt för just dig. På så sätt kan de bemöta dig på bästa sätt och planera dagen utifrån dina önskemål. Det är frivilligt att skriva ner din levnadsberättelse.

Allt är naturligtvis sekretessbelagt.

Aktiviteter

Vi har många aktiviteter att erbjuda dig som boende på Gustavsgården. Mer information om dessa får du i samband med att du flyttar in. Information om aktiviteter sker sedan kontinuerligt både skriftligt och muntligt.

Här kan du läsa mer om vardagsrehabilitering och aktiviteter