Vardagsrehabilitering och aktiviteter

På Gustavsgården ges du möjlighet att delta i olika aktiviteter.

Vardagsrehabilitering och aktiviteter

På Gustavsgården har du möjlighet att delta i olika aktiviteter som anpassas utifrån dina egna önskemål, förutsättningar och behov. Du erbjuds även individuella insatser av sjukgymnast och arbetsterapeut om du har behov av det.

Regelbundet kan du delta vid aktiviteter så som sittgymnastik, bio och bingo. Vi har även behovsprövade aktivitets- och träningsgrupper som till exempel balansgrupper. Vid högtider anordnas gemensamma aktiviteter såsom firande av påsk, nationaldagen, midsommar, kräftskiva, lucia, jul och nyår.

Guldkanten

Anordnar aktiviteter på Gustavgården. Till dessa är både du som bor på Gustavsgården och du som är senior och bor hemma i ordinärt boende välkommen.

Kontakt

Gustavsgården
Trallbanevägen 3-5
134 43 Gustavsberg
Telefon: 08-570 131 00

Verksamhetsansvariga

Enhetschef, Ann-Christin Nordström
070-413 04 63
ann-christin.nordstrom@varmdo.se

Avdelningschef, Johanna Ramstedt.

Gruppchef

Vera Dordevic
08-57013180
vera.dordevic@varmdo.se

Samordnare personal
Helene Andeborg
08-570 131 18
helene.andeborg@varmdo.se

Samordnare
Marie Lagerqvist
08-57013170
Marie.lagerqvist@varmdo.se

Bemanningsassistent
08-57013136
veronica.karlsson@varmdo.se

Sjukgymnaster
08-570 131 9108-57013194

Arbetsterapeuter
08-570 131 92 och 08-570 131 93

Administration
Mia Rönnlund
08-570 131 03
mia.ronnlund@varmdo.se

Guldkanten (ideell förening)
08-570 131 30
guldkanten.irene@gmail.com

Restaurang Trallen
08-570 131 40