Vardagsrehabilitering och aktiviteter

På Gustavsgården ges du möjlighet att delta i olika aktiviteter.

Vardagsrehabilitering och aktiviteter

På Gustavsgården har du möjlighet att delta i olika aktiviteter som anpassas utifrån dina egna önskemål, förutsättningar och behov. Du erbjuds även individuella insatser av sjukgymnast och arbetsterapeut om du har behov av det.

Regelbundet kan du delta vid aktiviteter så som sittgymnastik, bio och bingo. Vi har även behovsprövade aktivitets- och träningsgrupper som till exempel balansgrupper.

Vid högtider anordnas gemensamma aktiviteter såsom firande av påsk, nationaldagen, midsommar, kräftskiva, lucia, jul och nyår.

Guldkanten

Anordnar aktiviteter på Gustavgården. Till dessa är både du som bor på Gustavsgården och du som är senior och bor hemma i ordinärt boende välkommen.

Kontakt

Gustavsgården
Trallbanevägen 3-5
134 43 Gustavsberg
Telefon: 08-570 131 00

Avdelningschef

Therese Malm, 08-570 470 78

Verksamhetsansvarig

TF Enhetschef
Linnea Axelsson, 08-570 471 11
linnea.axelsson@varmdo.se

Gruppchef

Shabnam Asadzadeh Movaneh, 08-570 131 18
shabnam.asadzadehMovaneh@varmdo.se

Linda Nyberg, 08-57013198
linda.nyberg@varmdo.se

TF Gruppchef HSL

Sofia Arnbom08-570 131 80
sofia.arnbom@varmdo.se

Samordnare: Marie Lagerqvist, 08-57013170
marie.lagerqvist@varmdo.se

Samordnare: Weronica Karlsson, 08-57013136
veronica.karlsson@varmdo.se

Samordnare Hemtjänst Natt och Larm: Edris Rajabi, 08-570 131 67
edris.rajabi@varmdo.se

Sjukgymnast/fysioterapeut: 08-57013191, 08-57013194

Arbetsterapeuter: 08-57013192, 08-57013193

Sjuksköterska:
B1/2: 08-57047201
B3/4: 08-57013174
Cbv: 08–57047201
C1/C3: 08–57013127
C2: 08–57013128
D2: 08–57013181
D3: 08–57013161
D4lgh: 1-6 08-57013181, lgh 7-12: 08-57013161


Adept sjuksköterskejour
Kvällar, helger och röda dagar: 08-6553103

Restaurang Trallen: 08-57013140

Aktivitetsansvarig
Tito Hadi, 08-57013152
ali.hadiislam@varmdo.se

Guldkanten (ideell förening): 08-57013130