Djurö Trygghetsboende Trygghetsboende

Det nya trygghetsboendet kommer att innefatta 32 stycken nya lägenheter. Lägenheterna är förlagda på tre plan och har en gemensamhetslokal på entréplanet. Fastigheten ligger belägen intill det särskilda boendet Djuröhemmet.

Intresserad av trygghetsboende?

Till trygghetsboende kan du ställa dig i kö så snart du har fyllt 65 år. Det gör du genom att kontakta Värmdö kommun. Att stå i kö kostar 225 kronor om året. Kön är öppen även för sökande från andra kommuner. Kötiden räknas upp med en särskild åldersfaktor så att ålder får företräde vid samma kötid. Du behåller din köplats även om du tackar nej till ett erbjudande.

Lägenhetstyper

Följande lägenhetsstorlekar finns:

  • Tio ettor, 39 kvadratmeter
  • Sexton tvåor, 55 kvadratmeter
  • Tre tvår 65 kvadratmeter
  • Tre treor 74 kvadratmeter

Ställ dig i kön genom att fylla i och skicka blanketten nedan eller använd vårt e-formulär.


Ansökningsblankett - trygghetsboende , 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan Trygghetsboende (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Så här hanterar vi dina personuppgifter när du anmäler dig till trygghetsbostadskön.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och eventuell medsökande för att kunna administrera och hantera din anmälan till bostadskön för trygghetsboende.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att sparas i Värmdö kommun.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
varmdo.kommun@varmdo.se
Kontaktcenter på telefonnummer 08-570 470 00.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@varmdo.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Hantering av intresseanmälningar och kö till trygghetsboendet sker genom anmälan till Värmdö
kommun via telefon eller genom att fylla i bifogat formulär.