Coronaviruset - lägesbilden i Värmdö

Värmdö kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du senaste nationella råden och efter dessa finner du nytt kring utvecklingen i kommunen samt information om förskola, skola, vård och omsorg. Sidorna uppdateras kontinuerligt och du kan alltid nå hit snabbt via adressen www.varmdo.se/corona

Här finns viktig information om coronapandemin:

Plan för avveckling av restriktioner på Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassning av åtgärder på Folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information från Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfällig Covid-19-lag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Läs mer om den nya lagen via Länsstyrelsen.

Om covid-19-lagen på Länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning

Behöver du testa dig för Covid-19? Läs mer här:

Provtagning Stockholm 1177 Länk till annan webbplats.

Ny rekommendation; Provtagning av nära kontakter vid covid-19

Nu införs rekommendation om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. Rekommendationen om provtagning av asymtomatiska nära kontakter gäller för vuxna och ungdomar i gymnasie- och högstadieåldern. Läs mer via:

Information till dig som haft kontakt med någon som har covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Det här gör Värmdö kommun

För kultur- och fritidsverksamhet

Generellt gäller att verksamheterna endast kan bedrivas under förutsättning att gällande rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning kan upprätthållas, oavsett om verksamheten bedrivs av kommunen eller genomförs av föreningar.

Vid behov av prioritering till följd av begränsningar ska barn och unga prioriteras framför vuxna.

Vid frågor, kontakta: kultur-fritid@varmdo.se

Gustavsbergsbadet

Gustavsbergsbadet har sedan måndag 16 augusti öppet för drop-in och från lördag 21 augusti kan du bada i vårt äventyrsbad. För att få en garanterad plats på helger, skollov och röda dagar bokar du din plats via vår hemsida.

Mer info www.varmdo.se/gustavsbergsbadet

För skola och förskola

Kommunens förskolor håller öppet som vanligt. Även kommunens skolor är öppna. Huvudsaklig kanal för delning av Corona-relaterad information för förskola/skola är SchoolSoft.

Vid mer information, kontakta aktuell förskola/skola.

För vård och omsorg

Vi följer aktuella direktiv från Folkhälsomyndigheten om hur vi ska förhålla oss till smittan. Vi har skapat rutiner och riktlinjer, utifrån rekommendationerna, för att säkerställa ett tryggt arbetssätt för våra medarbetare och en trygg tillvaro för våra brukare. Dessa rutiner och riktlinjer uppdateras löpande när det kommer nya anvisningar från myndigheten.

För företag och föreningar

Se information på separat sida

Frågor om vaccinering

Vaccineringen i kommunen är i full gång. Du som har frågor om vaccinet, vaccinationsprocessen eller prioriteringsordningen, vänd dig till 1177.se via webben eller till 1177 på telefon för dig som inte har möjlighet att ta del av information digitalt. Informationen uppdateras löpande.

Vad gäller?

  • Alla över 16 år kommer att bli erbjudna vaccin.
  • Det är avgiftsfritt.
  • Alla kommer att behöva två doser av vaccinet.
  • Korrekt och säker information om vad som gäller finns samlad på 1177 Vårdguiden, se länk nedan. Sidan uppdateras löpande.
  • Under tiden som vaccinationen pågår kommer alla i samhället att behöva fortsätta följa råd och restriktioner för att minska smittspridningen.

Mer information om vaccin och prioriteringsordning på 1177.se (flera språk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens samlade sida om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information om nationell prioriteringsordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.