Coronaviruset - lägesbilden i Värmdö

Värmdö kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du senaste nationella råden och efter dessa finner du nytt kring utvecklingen i kommunen samt information om förskola, skola, vård och omsorg. Sidorna uppdateras kontinuerligt och du kan alltid nå hit snabbt via adressen www.varmdo.se/corona

Restriktioner, råd och rekommendationer

Med anledning av coronaviruset gäller vissa lagstadgade restriktioner och förbud, samt allmänna råd till allmänheten. Läs mer om dessa via nedanstående länkar.

Skärpta regionala rekommendationer för Region Stockholmlänk till annan webbplats

Nationella råd på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfällig Covid-19-lag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Läs mer om den nya lagen via Länsstyrelsen.

Om covid-19-lagen på Länsstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning

Behöver du testa dig för Covid-19? Läs mer här:

Provtagning Stockholm 1177länk till annan webbplats

Ny rekommendation; Provtagning av nära kontakter vid covid-19

Nu införs rekommendation om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. Rekommendationen om provtagning av asymtomatiska nära kontakter gäller för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern. Läs mer via:

Provtagning av nära kontakter

Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj.

Mer om det förlängda förbudet på Folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om regler för restauranger, krogar med mera (Folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Det här gör Värmdö kommun

För kultur- och fritidsverksamhet

Värmdö har viss verksamhet kopplat till kultur- och fritidsområdet öppet och igång, men fortfarande i begränsad form.

Läs mer om varje enskild verksamhet och område


Vid frågor, kontakta: kultur-fritid@varmdo.se

För skola och förskola

Kommunens förskolor håller öppet som vanligt. Även kommunens skolor är öppna, för högstadierna och gymnasieskolorna gäller olika kombinationer av när- och distansundervisning utifrån lokala förutsättningar.

Vid mer information, kontakta aktuell förskola/skola.

För vård och omsorg

Vi följer aktuella direktiv från Folkhälsomyndigheten om hur vi ska förhålla oss till smittan. Vi har skapat rutiner och riktlinjer, utifrån rekommendationerna, för att säkerställa ett tryggt arbetssätt för våra medarbetare och en trygg tillvaro för våra brukare. Dessa rutiner och riktlinjer uppdateras löpande när det kommer nya anvisningar från myndigheten.

För företag och föreningar

Se information på separat sida

Vaccination

Vaccineringen i kommunen är i full gång. Under vecka 1 fick boende på Värmdös äldreboenden sin första dos och nu är samtliga inom gruppen som vill färdigvaccinerade. En första dos har även erbjudits samtliga medarbetare inom vård- och omsorg. Även äldre med hemtjänst, boende inom LSS och personlig assistans har erbjudits vaccin som en del av fas ett och nu är vaccinationen av kommunens övriga äldre igång. Läs mer om den nationella prioriteringsordningen för vaccin nedan.

Vad gäller?

  • Alla över 18 år kommer att bli erbjudna vaccin.
  • Det går inte att boka tid själv, det sker utifrån bestämd prioriteringsordning av ansvariga myndigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm kan det ta upp till ett år innan alla invånare blivit erbjudna vaccin.
  • Nationella prioriteringar avgör vilka som först kommer att erbjudas vaccination, se länk nedan. I Stockholms län är det Region Stockholm som ansvarar för samordningen och planeringen av vaccinationen.
  • Det är avgiftsfritt.
  • Alla kommer att behöva två doser av vaccinet.
  • Korrekt och säker information om vad som gäller finns samlad på 1177 Vårdguiden, se länk nedan. Sidan uppdateras löpande.
  • Under tiden som vaccinationen pågår kommer alla i samhället att behöva fortsätta följa råd och restriktioner för att minska smittspridningen.

Vaccin-bokning för dig över 80 år

Under vecka 10 öppnar bokningen för personer födda 1941 eller tidigare. Oavsett vilken dag på året du fyller år räknas du in i målgruppen.

Ett brev med information om hur man bokar tid för vaccination mot covid-19 skickas ut till cirka 100 000 folkbokförda personer i Stockholms län. Brevet har postats i omgångar, för att ge fler en chans att boka in en tid när brevet kommer. Med postgången inräknad bör alla mottagare fått brevet inom 2 veckor från den 8 mars.

Brevet innehåller information på svenska och engelska samt ger kortare information på arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska.

Om du fått erbjudande om vaccination tidigare, men då valde att vänta, kan nu boka tid på vårdcentral precis som alla andra i målgruppen.

Vaccin-bokning för dig mellan 70 - 79 år

Preliminärt datum för postningen av breven till denna grupp är vecka 13-14. Tidpunkten påverkas och har påverkats av vaccinleveranser och kan både tidigareläggas och senareläggas om leveranserna ändras.

För gruppen 65-69 år lämnas information om bokningen senare.

Frågor om vaccinering

Du som har frågor om vaccinet, vaccinationsprocessen eller prioriteringsordningen, vänd dig till 1177.se via webben eller till 1177 på telefon för dig som inte har möjlighet att ta del av information digitalt. Informationen uppdateras löpande.

Mer information om vaccin och prioriteringsordning på 1177.se (flera språk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens samlade sida om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens information om nationell prioriteringsordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster