Coronaviruset - lägesbilden i Värmdö

Värmdö kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du sammanställd information och hänvisningar till relevanta aktörer, samt information kring utvecklingen i kommunen och i de kommunala verksamheterna. Nå sidan snabbt via: www.varmdo.se/corona

Det här gör Värmdö kommun

För kultur- och fritidsverksamhet

Generellt gäller att verksamheterna endast kan bedrivas under förutsättning att gällande rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning kan upprätthållas, oavsett om verksamheten bedrivs av kommunen eller genomförs av föreningar.

Vid behov av prioritering till följd av begränsningar ska barn och unga prioriteras framför vuxna.

Vid frågor, kontakta: kultur-fritid@varmdo.se

Gustavsbergsbadet

Gustavsbergsbadet har sedan måndag 16 augusti öppet för drop-in och från lördag 21 augusti kan du bada i vårt äventyrsbad. För att få en garanterad plats på helger, skollov och röda dagar bokar du din plats via vår hemsida.

Mer info www.varmdo.se/gustavsbergsbadet

För skola och förskola

Kommunens förskolor håller öppet som vanligt. Även kommunens skolor är öppna. Huvudsaklig kanal för delning av Corona-relaterad information för förskola/skola är SchoolSoft.

Vid mer information, kontakta aktuell förskola/skola.

För vård och omsorg

Vi följer aktuella direktiv från Folkhälsomyndigheten om hur vi ska förhålla oss till smittan. Vi har skapat rutiner och riktlinjer, utifrån rekommendationerna, för att säkerställa ett tryggt arbetssätt för våra medarbetare och en trygg tillvaro för våra brukare. Dessa rutiner och riktlinjer uppdateras löpande när det kommer nya anvisningar från myndigheten.

För företag och föreningar

Se information på separat sida