Hjälp och stöd till företag med anledning av Corona

Värmdö kommun vill stötta er företagare på alla sätt vi kan. Här har vi samlat information, tips och vägledning med anledning av den pågående coronapandemin. Både nationella, regionala och kommunala stöd som finns att få för dig som företagare.

Kommunens åtgärdspaket för företag

Det här ingår i Värmdö kommuns åtgärdspaket:

Fakturor

 • På fakturor från Värmdö kommun ändras betalningsvillkor till 90 dagar för de företag som önskar. Kontakta ekonomi@varmdo.se för varje enskild faktura du vill ha förlängd betaltid på.
 • På fakturor till Värmdö kommun ändras betalningstiden till 20 dagar.

Inköp och investeringar

 • Om möjligt tidigarelägga planerade kommunala investering- eller renoveringsprojekt.
 • Om möjligt tidigarelägga planerade inköp.
 • Sträva efter att, inom ramen för gällande regelverk, prioritera lokala anläggningar vid bokning av kurser och konferenser.
 • Sträva efter att i direktupphandlingar tillfråga lokala företag. Intresseanmälan direktupphandling.

  E-tjänst för intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Tillstånd och tillsyn

 • Värmdö kommun fokuserar extra mycket i rådande situation på att erbjuda god service, korta handläggningstider, stöd och rådgivning. Vid behov kan dialog upprättas för förlängd tidsfrist i tillsynsärenden.

Information, stöd och rådgivning

 • Näringslivs- och hållbarhetsavdelningen lotsar och erbjuder stöd, vägledning och rådgivning. Du når näringslivs- och hållbarhetsavdelningen på foretag@varmdo.se eller via servicecenter på telefonnummer 08-570 470 00.
 • På företagarwebben varmdo.se/foretag Länk till annan webbplats. finns aktuell information med anledning av corona.


Återstart Värmdö

Återstart Värmdö syftar till att hitta insatser som Värmdö kommun kan göra för att säkra arbetstillfällen, skapa sysselsättning och hållbar tillväxt.

Nuläge för Återstart Värmdö , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamt.se - samlad information från myndigheter

verksamhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns inforamtion och stöd till följd av coronaviruset men även olika tjänster för dig som driver eller vill starta företag. Bland annat hittar du:

Omställningstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning under maj respektive juni och juli 2020 på grund av coronaviruset. Det finns förslag att omställningsstödet ska förlängas och även gälla för perioden augusti – oktober.

Omsättningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Den enskilda näringsidkaren kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet, med ett maximalt stöd på 120 000 kronor.

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Betalningssvårigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du betalningssvårigheter eller söker finansiering på grund av coronaviruset? Information om finansiering, lån och hur du ansöker om anstånd med din skatt.

Vad händer om du blir sjuk? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller för dig som driver företag och vad som händer om du blir sjuk i samband med coronaviruset.

Information till företag i vissa branscher Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset.

Utveckla ditt företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och tjänster för dig som vill växa, hitta nya marknader eller finansiering.

Stöd och rådgivning till företagare

Almi

Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och har rådgivning till företag som har drabbats av corona. Små- och medelstora företag, som har finansieringsbehov till följd av coronaviruset spridning, kan ansöka om Almis Brygglån. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Kontakta Almis kundtjänst på nummer
0771-55 85 00 så lotsar de dig vidare till rätt stöd.

Rådgivning kring ditt företags situation

Vill du diskutera ditt företags situation med en rådgivare eller behöver du finansiering? Här hittar du information om olika initiativ och organisationer som erbjuder lån, stöd och rådgivning till följd av coronaviruset.

Rådgivning och lån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådgivning hos Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö

Genom Nyföretagarcentrum erbjuder Värmdö kommun kostnadsfri och konfidentiell rådgivning, både för dig som vill starta företag och även etablerade Värmdöföretagare. Boka rådgivning på nyforetagarcentrum.se/nacka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Nyföretagarhjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du även få tillgång till kostnadsfria webinarier och erbjudanden.

Matchajobben.nu

matchajobben.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan företag hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter med målsättningen att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft. På plattformen kan tillgänglig arbetskraft läggas upp samtidigt som företag som behöver arbetskraft kan lägga upp sina behov. Webbtjänsten är kostnadsfri och drivs av Region Stockholm. Affärer mellan parterna som matchas på matchajobben.nu Länk till annan webbplats. avtalas mellan parterna själva.

Företagarträffar och mötesplatser

Värmdö kommun ordnar olika typer av företagarträffar. Frukostakademin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett forum där vi erbjuder företagare en möjlighet att inhämta ny kunskap och bygga nätverk med andra företagare. Med anledning av corona sker Frukostakademin främst digitalt, och vi anpassar träffarna utifrån rådande restriktioner. Vi erbjuder även olika webinarier för hur du som företagare kan minska dina energikostnader. Vill du få kostnadsfri energi- och klimatrådgivning med tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning, läs mer här. Vill du gå på Walk & Talk, en inspirerande promenad tillsammans med andra företagare och samtidigt träffa oss på näringslivs- och hållbarhetsavdelningen – håll dig uppdaterad via Facebook (Värmdö Näringsliv) när dessa träffar äger rum.

Företagsbesök och Företagslots

För att lära känna Värmdös företag, era behov och utmaningar besöker vi kontinuerligt företagare i kommunen. Nu i coronatider erbjuder vi även digitala företagsbesök, och ett ökat fokus på vägledning och rådgivning kring vilka stöd som finns att få för dig som företagare. Vill du boka företagsbesök eller få lots via telefon/mail? Du når näringslivs- och hållbarhetsavdelningen på foretag@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Vill du etablera eller expandera ditt företag, där ärendet berör fler än ett område inom kommunens förvaltning, erbjuder vi FöretagsLOTS. Företagslotsen träffas varannan tisdag, där du under mötet träffar tjänstemän som är insatta i de frågor som du behöver svar på och vägledning kring för att komma vidare. Boka FöretagsLOTS.

Regler för serveringsställen

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras.

Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterade regler för serveringsställen

Informationsblad

Infoblad till förskolor och skolor , 76.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beredskapsplan för företagare Powerpoint, 444.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Intresseanmälan för direktupphandling

Är du intresserad av att bli leverantör till Värmdö kommun? När Värmdö kommun köper in varor eller tjänster understigande ett visst belopp, finns möjlighet att göra det genom en så kallad direktupphandling. En direktupphandling får genomföras förutsatt att kommunen inte redan har något befintligt avtal (eller ramavtal) som täcker det aktuella behovet. Värdet får inte heller överstiga 615 000 kronor, beräknat på kommunens totala behov av den aktuella varan eller tjänsten.

Du som företagare kan genom att använda vår e-tjänst för att på ett enkelt sätt anmäla ert intresse. Då finns en möjlighet att ni blir kontaktade när vi gör en direktupphandling inom ert område.

Gör din intresseanmälan för direktupphandling Länk till annan webbplats.

Se övriga annonserade upphandlingar på e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsfrämjande systemet – aktörer som kan ge stöd i att starta och utveckla ditt företag

För dig som vill starta, redan driver eller vill utveckla ditt företag finns det olika aktörer som på olika sätt främjar företagande och företagsutveckling. I det företagsfrämjande systemet finns både myndigheter och organisationer som erbjuder olika tjänster, exempelvis information om företagande, nätverk, mentorskap, affärsrådgivning, finansiering, lån eller inkubatorplats. Exempel på olika aktörer som kan ge stöd i att starta och utveckla ditt företag:

Almi Invest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Business Challenge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Connect Sverige Länk till annan webbplats. och Connect region Öst Länk till annan webbplats.

Coompanion Länk till annan webbplats. och Coompanion region Stockholm Länk till annan webbplats.

Drivhuset Länk till annan webbplats. och Drivhuset region Stockholm Länk till annan webbplats.

Leksell Social Venture Länk till annan webbplats.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats. och Nyföretagarcentrum Nacka, Värmdö, Tyresö Länk till annan webbplats.

Prins Daniels Fellowship & Entreprenörsprogam Länk till annan webbplats.

Reach for Chance Länk till annan webbplats.

SISP – Swedish Incubators & Science Parks Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Ung Företagsamhet Länk till annan webbplats. och Ung Företagsamhet region Stockholm Länk till annan webbplats.

Venture Cup Länk till annan webbplats.

Vinnova Länk till annan webbplats.

YEoS Young Entrepreneur of Sweden Länk till annan webbplats.

Kontakt för företagare

Vill du som är företagare komma i kontakt med oss på Värmdö kommun kan du nå oss på följande sätt:

Telefon: 08-570 470 00
E-post: foretag@varmdo.se