Dödsboanmälan

​En dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta en bouppteckning om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravningen.

Om en avliden saknar tillgångar, eller om tillgångarna endast räcker till begravningskostnaden, kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckning. En dödsboanmälan bör göras inom två månader och skickas till Skatteverket (se länk nedan).

Mottaget för Ekonomiskt Bistånd utreder och gör dödsboanmälningar. I samband med utredningen gör handläggaren, efter överenskommelse, ett hembesök i dödsboet. Finns det en fastighet eller tomträtt ska i stället en bouppteckning upprättas. Du kan göra den själv eller med hjälp av jurist.

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningen och andra kostnader som hör ihop med dödsfallet. Se därför till att stoppa de betalningar som är anslutna till autogiro. Avvakta även med att betala räkningar till dess att utredningen om dödsboanmälan är klar.

Bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningen, kan de efterlevande ansöka om ekonomiskt bistånd, både till begravningen och till eventuell gravsten. Enligt kommunens riktlinjer utgår bistånd till begravningskostnader med 35 procent av prisbasbeloppet och för gravsten med 15 procent. Exempel: för 2014 skulle biståndet för begravningskostnader bli högst 15540 kronor och för gravsten högst  6660 kronor.

Observera att det endast är mellanskillnaden mellan tillgångarna och riktlinjerna som kan beviljas.