Budget- och skuldrådgivning

Har du svårt att få din ekonomi att gå ihop, eller vill du ha hjälp med att se över din ekonomi? Ibland kan man behöva någon annans hjälp för att få koll på sin ekonomi och hitta lösningar på sin ekonomiska situation.

Till budget- och skuldrådgivning kan du vända dig oavsett om du har ekonomiska problem eller om du vill veta hur du kan undvika att få ekonomiska problem i framtiden.

Att få stöd och hjälp hos budget- och skuldrådgivningen är helt frivilligt, och allt stöd utgår ifrån dig och dina önskemål. Det är du själv som avgöra vad du vill göra. 

Budget- och skuldrådgivning är kostnadsfritt, och vem som helst som bor i Värmdö kommun kan få råd och stöd.

Vad kan jag få hjälp med?

En budget- och skuldrådgivare kan bland annat hjälpa till med att:

 • Ge råd om hur du kan undvika att få ekonomiska problem
 • Hjälpa till att skapa en hushållsbudget som passar just dig och din situation
 • Hjälpa dig att se över ditt köpbeteende
 • Ge dig råd och förslag för att förhindra att en jobbig ekonomisk situation blir värre
 • Informera om hur en skuldsanering går till
 • Hjälp med att kontakta dem som du har skulder hos
 • Hjälp med ansökan om skuldsanering

Tystnadsplikt

Budget- och skuldrådgivning har tystnadsplikt. Du kan välja att vara anonym.

För att du ska få en så effektiv hjälp som möjligt kan budget- och skuldrådgivaren dock behöva göra minnesanteckningar under arbetets gång.

Så tar du kontakt

Budget- och skuldrådgivningen når du genom kommunens servicecenter.

Du kan också kontakta vår budget- och skuldrådgivare Ylva Sandin direkt på ylva.sandin@varmdo.se eller 08-570 482 65 under vardagar mellan kl 11-12.

Varmt välkommen!

Budget och skuldrådgivningen har reducerad bemanning under juli och fram till den 15 augusti. Telefontiden kan därför variera och är avstängd vid ledighet.

Kontakta servicecenter

Vid skulder och/eller hyresskuld

 • Ta i första hand kontakt med den du har skuld till och försök att göra en avbetalningsplan
 • Se över om du själv kan lösa skulden eller om du kan ta hjälp av familj eller vänner
 • Innan förfallodagen på hyran, ta kontakt med din hyresvärd och fråga om det finns möjlighet till en avbetalningsplan. OBS! Det är viktigt att du försöker få till en avbetalningsplan som du faktiskt kan följa med din ekonomiska situation.
 • Har skulden gått vidare till inkasso? Kontakta dem och fråga om möjlighet till avbetalning.
 • När det gäller skulder till elbolag är det viktigt att ringa dem direkt och informera om hur just din situation ser ut. De lägger ofta lägger en så kallad delgivningskostnad på 1000 kronor när de skickar vidare skulden till inkasso.
 • Tänk HEMH: Hyra, El, Mat, Hemförsäkring
 • Du kan även ha rätt att få din sak prövad genom att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Extern hjälp

Här har vi samlat länkar till externa aktörer som också kan vara intresse för dig som vill förbättra din ekonomi.

Kronofogdens skuldsaneringstest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumentverket - Budgetkalkylen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hallå konsument - Rättigheter vid köp och reklamation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumenternas - Vägledning för  konsumenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.