Ekonomiskt bistånd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter. Då kan vi behöva stöd för att klara vår egen eller vår familjs försörjning. Som värmdöbo kan du ansöka om ekonomiskt bistånd på Mottagningsenheten för Arbete & Försörjning. Målet är att behovet av ekonomiskt bistånd ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Innan du ansöker

 • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen. Om du blir arbetslös behöver du skriva in dig på Arbetsförmedlingen samma dag som du slutar arbeta. Du behöver vara aktivt arbetssökande och dokumentera vilka arbeten som du har sökt då du ansöker om bistånd.
 • Om du har pengar på banken eller andra tillgångar ska du använda dem i första hand. Om du har sparade medel eller till exempel äger bil eller bostad kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning, innan du kan vara berättigad ekonomiskt bistånd.
 • Om du är sambo, gift eller registrerad partner är den personen skyldig att försörja dig. Om ni inte har utrymme att försörja er behöver du som är sammanboende, gift eller registrerad partner ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans.
 • Om du har rätt till andra bidrag behöver du ansöka om det först. Om du kan vara berättigad bidrag eller andra inkomster från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du vända dig dit i första hand.
 • Ekonomiskt bistånd beviljas inte till skulder. Om du har svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder och liknande ska du i första hand kontakta budget- och skuldrådgivare, eftersom ekonomiskt bistånd inte beviljas för sådana utgifter.
 • Om du har prövat alla dessa sätt för försörjning men ändå ser att du kan behöva ekonomisk hjälp, kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är socialtjänstlagen som reglerar om du har rätt till biståndet. Det ingår även en del skyldigheter för att få ta del av biståndet.

Vad du kan få ekonomiskt bistånd för

Du kan få ekonomiskt bistånd för att till exempel

 • Betala din hyra och elräkning
 • Köpa mat, kläder och hygienartiklar
 • Köpa SL-kort, medicin, läkarbesök och bekosta viss tandvård

Vissa kostnader är baserade på en schablon, där du får en på förhand bestämd summa pengar för vissa utgiftsposter. Andra kostnader bedömer vi individuellt utifrån hur det ser ut för just dig.

Hur du ansöker

Nyansökan om ekonomiskt bistånd

Om det är första gången du vill ansöka om ekonomiskt bistånd, eller om det gått mer än 3 månader sedan du sist fick ett beslut om ekonomiskt bistånd ska du ta kontakt med vår mottagning och prata med en socialsekreterare. Vi kan ge dig råd och information och göra en telefonintervju för att få veta mer om din situation. Efter samtalet kan du antingen ansöka digitalt via länken längst ner på den här sidan eller få en ansökningsblankett att fylla i, samt en lista på de handlingar som du behöver lämna i samband med att du ansöker för första gången. Handlingar som efterfrågas kan vara

 • Kontoutdrag & kontoöversikt från samtliga banker
 • Deklaration och slutligt skattebesked
 • Hyresavtal
 • Underlag för utgifter såsom fakturor för el, hemförsäkring eller medicin

Om du vill komma i kontakt med mottagningen för ekonomiskt bistånd ringer du till kommunens servicecenter på telefonnummer 08 570 470 00 som kopplar dig vidare.

Mottagningens telefontid

Måndag 09.00 – 10.00

Tisdag 09.00 – 10.00

Torsdag 09.00 – 10.00

Fredag 09.00 – 10.00

Om du redan har en handläggare

Du som redan har en pågående kontakt med oss är välkommen att ringa till eller mejla din handläggare under kontorstid. Servicecenter kan också hjälpa dig att komma i kontakt med din handläggare. Om din handläggare är upptagen får du en hänvisning med information om när du kan ringa igen.

Mer information om ansökningsprocessen

 • Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd får du svara på ett antal frågor under en telefonintervju. Du blir därefter kallad till ett möte med en socialsekreterare och/eller en arbetsmarknadskonsulent. En utredning av din ekonomiska och sociala situation görs utifrån ett standardiserat bedömningsinstrument, för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Utifrån dina tidigare erfarenheter och aktuella situation talar du och din handläggare om hur din väg till självförsörjning kan se ut. Löpande under din tid med bistånd genomför och planerar du och din handläggare dina aktiviteter mot arbete eller studier.
 • Din ansökan om ekonomiskt bistånd handläggs skyndsamt och i turordning utifrån när ansökan inkommer. Om du beviljas bistånd betalas det i regel ut i förskott för en månad i taget. Biståndet beräknas utifrån de andra inkomster du har och nivån på biståndet baseras på riksnorm som regleras av Regeringen, samt på kommunens riktlinjer som är fastställda av Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.
 • Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.Det gör du genom att skriva ner vilket beslut du överklagar, beskriver varför du tycker att beslutet ska ändras och bifogar eventuella handlingar som du vill komplettera din överklagan med. Din överklagan lämnar du in till din handläggare. Mer information om hur du överklagar hittar du på ditt beslut.

Ansök om Ekonomiskt Bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.