Hemtjänst

För att bättre klara av att bo hemma kan du få hjälp och stöd av hemtjänsten. Hjälpen kan till exempel bestå av personlig omvårdnad som av- och påklädning, toalettbesök och dusch. Det finns även möjlighet till hjälp med städning, inköp, tvätt och matlåda.

Så ansöker du

Din hjälp utformas i samråd med en biståndshandläggare. Det kan ske vid ett hembesök eller vid en vårdplanering under sjukhusvistelse. Om du vill kan anhöriga vara med. Du ansöker själv om vilken hjälp du vill ha. Biståndshandläggare beslutar sedan om vilka insatser du får. Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas hos förvaltningsrätten.

När du och din biståndshandläggare har bestämt vilka insatser du ska ha väljer du själv vilken utförare som ska komma hem till dig. Därefter skickas en beställning till den utförare av hemtjänst som du valt.

Kontakta kommunen genom servicecenter

Värmdö kommun har infört valfrihet inom hemtjänsten. Det betyder att du som beviljats hemtjänst själv har möjlighet att välja vem som ska utföra dina hemtjänstinsatser. Syftet är att du ska få ökat inflytande och kunna välja den utförare som passar dig bäst.

Du bestämmer själv om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller en privat utförare som kommunen tecknat avtal med.

Här hittar du uppgifter om alla utförare av hemtjänst i Värmdö kommun.

Jämför utförare

Genom kommunens jämförelseverktyg har du möjlighet att jämföra de olika hemtjänstutförarna.

Jämför hemtjänstutförare

Tillfällig vistelse i Värmdö

De personer som vistas tillfälligt i Värmdö kommun och har ett behov av hemtjänst och/eller trygghetslarm ska ha beslut på detta från sin hemkommun. Det är hemkommunen som fattar beslut om insatser och sedan kontaktar biståndsenheten i Värmdö kommun för hjälp med att verkställa insatserna. Du som önskar vistas tillfälligt i Värmdö kommun ska alltså kontakta din biståndshandläggare i den kommun där du bor.

För biståndshandläggare i andra kommuner: I dokumentet ”Beställning gällande tillfällig vistelse i Värmdö kommun 2021” finns mer information. Läs hela dokumentet och följ det för smidigt genomförande.

Beställning gällande tillfällig vistelse , 209.8 kB.

Relaterad information

Trygghetslarm