Ava Assistans & hemtjänst

Vi bedriver behovsanpassad vård, omsorg och service i hemmet.

Flexibilitet och självbestämmande är grunden i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid respektfullt bemötande, kontinuitet och ditt eget inflytande. Utifrån biståndsbeslutet är du själv med och utformar hur du vill ha din omsorg.

Vi ger möjlighet till att man som anhörig till en kund kan få anställning hos oss för att utföra en del av hjälpinsatserna. Man blir anställd och arbetar på samma villkor som vår övriga personal.

Vi erbjuder:

  • Hemtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Ledsagar/avlösarservice

Några fakta om utföraren

Geografiskt område

Gustavsberg och Värmdölandet

Verksamhetsansvariga

Ayse Roza Kaplan

Hemsida

www.avaomsorg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress

Vindragarvägen 1 BV, 117 50 Stockholm

Besöksadress

Vindragarvägen 1 BV, Reimersholme

Telefon

08 604 55 19 alternativt 073 67 67 334

Fax

08 604 55 20

E-post

info@avaomsorg.se

Verksamhet i andra kommuner

Stockholms Stad

Andel vård- och omsorgsutbildade (hela verksamheten)

75%