Djurö hemtjänst

På denna sida hittar du kontaktinformation samt öppettider för Djurö hemtjänst.

Vi erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning hemtjänstinsatser/service dygnet runt samt ansvarar för trygghetslarm.

Vårt arbete präglas av:

  • hög kvalitet med dig i fokus
  • bred erfarenhet
  • hög kontinuitet

Vi ger dig trygghet i den omsorg och service vi utför samt är lyhörda och flexibla. Du är delaktig och har stort inflytande över hur och när insatser ska utföras.

Det är du tillsammans med din kontaktperson som utformar din genomförandeplan utifrån beslut från biståndshandläggaren. Dina önskemål står i fokus.

Vi har erfaren och kompetent personal som kan sitt arbete och vi satsar aktivt på fortbildning av all vår personal för att erbjuda dig insatser av högsta kvalitet.

Inom kommunal hemtjänst finns demensteam samt dagvård för personer med demenssjukdom.

Larmgrupp och Nattpatrull

Vämdö kommun i egen regi omfattar Larmgruppen och Nattpatrullen samt serniorcenter Diamanten. Dessutom ingår Fixartjänsten och Syn- och hörselinstruktörerna i denna organisation.
Vi erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning besök under natten samt ansvarar för trygghetslarmen i kommunen.

Fakta om utföraren

Geografiskt område

Område B

Djurö, Stavsnäs, delar av Strömma samt skärgårdsöar i Värmdö kommun.

Verksamhetsansvarig

TF Enhetschef Djurö Hemtjänst, Nattpatrullen och Trygghetslarm
Angelica Lindblom
08-570 473 51
angelica.lindblom@varmdo.se

Gruppchef, Djurö Hemtjänst, Nattpatrullen och Trygghetslarmsgruppen
Jane Frej
070-168 01 74
jane.frej@varmdo.se

Samordnare Djurö Hemtjänst
Emma
070-149 69 64
emma.osterman@varmdo.se

Anas
070-399 64 09
anas.al-mhana@varmdo.se

Samordnare larmgruppen samt nattpatrullen
Edris Rajabi
08-570 131 67
edris.rajabi@varmdo.se

Jourtelefon - alla dagar
Klockan 07.00–22.30 ring 070-302 33 55
Klockan 22.30–07.00 ring Nattpatrullen 073-988 40 80

Besöksadress

Hemtjänsten Djurö
Sollenkrokavägen 34
139 73 Djurhamn

Kontorets öppettider

Måndag - fredag
07:00-16:00