Ersta hemtjänst

Ersta hemtjänst finns för dig som behöver stöd och omsorg. I vår verksamhet är det du, dina behov, intressen och vanor som bestämmer hur din hemtjänst utformas.

Ersta hemtjänst Drivs av Ersta diakonisällskap. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi tillsammans omsorgen och lägger upp en individuell plan för hur din hjälp ska utföras. Det är viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg. Våra duktiga medarbetare har bred kompetens och omfattande erfarenhet av äldreomsorg. Ersta diakoni är Sveriges största idéburna, icke vinstdrivande aktör inom.

Några fakta om utföraren

Geografiskt område

Gustavsberg

Verksamhetsansvarig

Agnieszka Valdner

Telefon

08-7146052 – Gruppchef

E-post

varmdohemtjanst@erstadiakoni.se

Fax

0101579703

Verksamhet i andra kommuner

Stockholm, Täby, Österåker, Haninge, Tyresö, Gävle, Sundsvall.

Andel vård- och omsorgsutbildade (hela verksamheten)

90 %

Särskilda kundåtaganden

Vi strävar efter att ha små personalgrupper, så att du vet vilka som kommer hem till dig. I samband med högtider som jul, påsk och midsommar bjuder vi in till sammankomster med tillfälle att mötas och fika. Som kund hos oss har du möjlighet att delta i Ersta kyrkas aktivitetsprogram, som exempelvis uppskattade lunchkonserter. Vi har en välutvecklad volontärverksamhet och våra volontärer hjälper dig i samband med våra aktiviteter.

Hemsida

Till utförarens hemsidalänk till annan webbplats

Postadress

Ersta hemtjänst Renvägen 14, 134 34 Gustavsberg

Information i dokumentform

Ett informationsblad om hemtjänstutföraren kan laddas ned via länken nedan.

Informationsblad om Ersta hemtjänst

Avgifter

Nedan hittar du kostnaderna för omvårdnad, trygghetslarm och annan hjälp. Maxtaxan är 2125 kr/mån för 2020.

Avgifter inom hemtjänst 2020

Inkomstförfrågan 2020