Larmgrupp och Nattpatrull

Vämdö kommun i egen regi omfattar Larmgruppen och Nattpatrullen samt serniorcenter Diamanten. Dessutom ingår Fixartjänsten och Syn- och hörselinstruktörerna i denna organisation.

Vi erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning besök under natten samt ansvarar för trygghetslarmen i kommunen.

Vårt arbete präglas av:

  • hög kvalitet med dig i fokus
  • bred erfarenhet
  • hög kontinuitet

Fakta om utföraren

Verksamhetsansvariga

TF Enhetschef, 08-57047111
Linnea Axelsson
linnea.axelsson@varmdo.se

Gruppcheflarmgruppen samt nattpatrullen

Shabnam Asadzadeh Movaneh, 08-570 131 18
shabnam.asadzadehMovaneh@varmdo.se

Samordnare larmgruppen samt nattpatrullen

Edris Rajabi, 08-570 131 67
edris.rajabi@varmdo.se

Besöksadress

Trallbanevägen 3-5

13443 Gustavsberg

Kontorets öppettider

Måndag - fredag

07:00-15:00