Larmgrupp och Nattpatrull

Vämdö kommun i egen regi omfattar Larmgruppen och Nattpatrullen samt serniorcenter Diamanten. Dessutom ingår Fixartjänsten och Syn- och hörselinstruktörerna i denna organisation.

Vi erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning besök under natten samt ansvarar för trygghetslarmen i kommunen.

Vårt arbete präglas av:

  • hög kvalitet med dig i fokus
  • bred erfarenhet
  • hög kontinuitet

Fakta om utföraren

Verksamhetsansvariga

Samordnare larmgruppen samt nattpatrullen

Edris Rajabi

08-570 131 67


Enhetschef nattpatrullen samt Gustavsgården

Mikael Magnsson

08-570 471 11


Besöksadress

Trallbanevägen 3-5

13443 Gustavsberg


Kontorets öppettider

Måndag - fredag

07:00-16:00