Macorena

Vår verksamhet grundar sig på en humanistisk människosyn. Vi möter olika människor med respekt för deras självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Vi är lyhörda för varje individs behov, möjligheter och önskemål.

För att vi ska vara lyhörda måste vi vara flexibla. Flexibiliteten ska gälla allt ifrån de administrativa rutinerna på verksamheten från planering till skapande av genomförandeplaner, utförande, uppföljning och händelserapportering. jsn djfdgf

På alla områden ska kundernas behov samt önskemål tillgodoses.

Några fakta om utföraren

Geografiskt område

Gustavsberg, Ingarö och Värmdölandet

Verksamhetsansvarig

Cristina Vasilescu

Kontaktperson

Patrick Rodriguez, Patrick.rodriguez@macorena.se, Cristina Vasilescu

Telefon

08-641 40 80

E-post

info@macorena.se

Fax

08-641 40 80

Verksamhet i andra kommuner

Stockholms Stad, Nacka kommun, Solna
stad, Södertälje kommun samt Upplands Väsby

Andel vård- och omsorgsutbildade (hela verksamheten)

75%

Särskilda kundåtaganden

Mångkulturella med olika språkresurser.

Erbjuder följande hushållsnära tjänster (som kunden själv betalar
för)

Vi erbjuder tilläggstjänster inom områden som storstädning, flyttstädning, fönsterputs, snöskottning och trädgårdsarbete

Hemsida

www.macorena.se Länk till annan webbplats.

Postadress

Macorena, Tegelbruksvägen 4 Bv, 126 32 Hägersten