Värmdö kommun Hemtjänst

Den kommunala hemtjänsten omfattar Hemmesta-, Gustavsberg-, Djurö- och Ingarö hemtjänst, Nattpatrullen och Diamanten. Dessutom ingår Fixartjänsten och Syn- och hörselinstruktörerna i denna organisation.

Vi erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning hemtjänstinsatser/service dygnet runt samt ansvarar för trygghetslarmen i kommunen.

Vårt arbete präglas av:

  • hög kvalitet med dig i fokus
  • bred erfarenhet
  • hög kontinuitet

Vi ger dig trygghet, säkerhet i den omsorg och service vi utför samt är lyhörda och flexibla. Du är delaktig och har stort inflytande över hur och när insatser ska utföras.

Det är du tillsammans med din kontaktperson som utformar din genomförandeplan utifrån beslut från biståndshandläggaren och dina önskemål står i fokus.

Vi har erfaren och kompetent personal som kan sitt arbete och vi satsar aktivt på fortbildning av all vår personal för att erbjuda dig insatser av högsta kvalitet.

Inom kommunal hemtjänst finns demensteam samt dagvård för personer med demenssjukdom.

Information i dokumentform

Ett informationsblad om Värmdö kommun hemtjänst kan laddas ned via länken nedan.

Informationsblad om Värmdö kommun hemtjänst

Avgifter

Nedan hittar du kostnaderna för omvårdnad, trygghetslarm och annan hjälp. Maxtaxan är 2044 kr/mån för 2019.

Avgifter för hemtjänst 2019

Inkomstförfrågan

Relaterad information

Trygghetslarm