Värmdö Nacka Hemtjänst och Omsorg

Vi arbetar med kunden i centrum och sätter din trygghet främst. Vi strävar alltid efter att tillgodose ditt önskemål och dina behov. Du ska känna att det är på dina villkor som hjälpen utformas.

Vi erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning hemtjänstinsatser/service som präglas av

  • hög kvalitet
  • bred erfarenhet
  • kontinuitet

Hos Värmdö Nacka Hemtjänst och Omsorg ser vi bemötandet från all personal som en mycket viktig komponent i omsorgsarbetet. Vi har ett holistisk tänkande. Den holistiska människosynen är intresserad av alla delar av människan. Den hävdar att en människa inte bara består av den kroppsliga delen utan även en själslig del. Alla delar är lika viktiga.

Några fakta om utföraren

Geografiskt område

Djurö/Stavsnäs, Gustavsberg, Ingarö och Värmdölandet

Verksamhetsansvariga

Darcia Pratt-Eriksson, tel. 072 7170067

Andel vård- och omsorgsutbildade

100 %

Speciell kompetens

Våra medarbetare är undersköterskor med lång erfarenhet av att hjälpa till vid stora omvårdnadsbehov. Vi har specialkompetens inom demenssjukdomar, stroke, Parkinson, anhörigvård och palliativ vård.

Särskilda kundåtaganden

Vi har nära samarbete med övriga sjukvårdsinsatser, så som arbetsterapeut, sjukgymnast, hemsjukvård, distriktssköterska m.fl. för att helheten skall fungera. Vi erbjuder hushållsnära tjänster, se vår hemsida.

Hemsida

www.nordicholisticcare.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress

Box 27, 133 21 Saltsjöbaden

Besöksadress

Furuviksvägen 2, 2 trappor 139 34 Värmdö

Telefon

072 717 00 67

Fax

08 5593 4701

E-post

info@nordicholisticcare.se

Information i dokumentform

Ett informationsblad om hemtjänstutföraren kan laddas ned via länken nedan.

Informationsblad om Värmdö Nacka Hemtjänst och Omsorg

Avgifter

Nedan hittar du kostnaderna för omvårdnad, trygghetslarm och annan hjälp. Maxtaxan är 2125 kr/mån för 2020.

Avgifter inom hemtjänst 2020

Inkomstförfrågan 2020