Riksfärdtjänst

Du som har ett stort funktionshinder och ska resa utanför Stockholms län kan ansöka om riksfärdtjänst.

 

Mer om färdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst , 924.4 kB.

Vad krävs för att få riksfärdtjänst?

Ditt funktionshinder måste bedömas vara stort och varaktigt för att du ska kunna få riksfärdtjänst. Du ska på begäran kunna styrka din funktionsnedsättning med läkarintyg eller delta i en särskild utredning. Riksfärdtjänst kan beviljas med eller utan ledsagare, samt med eller utan medresenär.

Mer om riksfärdtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka resor får jag göra?

Riksfärdtjänstresor ska avse antingen rekreation, fritidsverksamhet eller vara av annat enskilt slag, till exempel semester, släkt- och vänbesök.

Riksfärdtjänsthandläggare når du genom kommunens servicecenter.

Kontakta servicecenter