HSL-personal

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska samtliga kommuner erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som bor på ett särskilt boende, för äldre samt till personer i behov av hemsjukvård som bor på grupp/servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar sjukvård och omvårdnad upp till sjuksköterskenivå. I Värmdö kommun är detta ansvar organiserat i kommunens HSL-personal där förkortningen HSL står för hälso- och sjukvård. HSL-personalen finns på varje enhet.

Äldreomsorg

  • Gustavsgården
  • Djuröhemmet
  • Daghöjdens demensdagvård

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri (basal hälso- och sjukvård)

  • Kommunens gruppbostäder
  • Servicebostäder
  • Daglig verksamhet
  • Sysselsättningen

Har du frågor?

Kontakta Mahria P Lövkvist på telefon 08 570 473 34, eller mail mahria.lovkvist@varmdo.se.