• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad individuell plan.

Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

Läs mer om SIP på

1177 Vårdguidens sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter för SIP

Värmdö kommun har tillsammans med landstinget och hemtjänsten gjort blanketter som stöd i arbetet med att skapa din egen individuella plan. Klicka på länkarna nedan för att ladda hem dem.

Information till utförare

Sedan 2010 gäller att en samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas om landstinget, kommunen eller den enskilde bedömer att det behövs. Målgruppen är såväl vuxna som barn, som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten enligt Hälso- och sjukvårdslagen, §3f HSL, och socialtjänstlagen, 2 kap. 7§ SoL.