Avgifter

Här hittar du information om avgifter för vård och omsorg för dig som är äldre i Värmdö kommun.

Hemtjänst

Omvårdnad vardagar dagtid

591 kr/ påbörjad månad.

Omvårdnad heldygn samt helg

1 180 kr/ påbörjad månad.

Trygghetslarm

259 kr/ påbörjad månad

Städning

370 kr/timme

Inköp

370 kr/ påbörjad månad

Tvätt

370 kr/ påbörjad månad

Matlådor

55 kr/styck

Särskilt boende

Omvårdnad

2 170 kr/ påbörjad månad

Helpension

3 269 kr/ månad


På särskilt boende har du alltid helpension (alla måltider på dygnet).

Summan av samtliga insatser under en månad kan inte överstiga maxtaxa.
Avgifter för kost och hyra ingår inte i maxtaxa.

Maxtaxa för 2022 är 2 170 kr/månad

Hur avgiften faktureras

Din avgift faktureras med hel månadsavgift oavsett vilket datum i månaden hjälpen startas eller avslutas.

Städ faktureras alltid utifrån den tid som är utförd av hemtjänst.

Trygghetslarm är ett abonnemang. Du betalar månadsavgift från och med den månad larmet installeras till och med den månad det avslutas.

Alla avgifter faktureras månaden efter insatsen är utförd.

Hyra för särskilt boende faktureras en månad i förskott.

Vid frånvaro hel kalendermånad faktureras ingen avgift.

Önskar du autogiro?

Du kan ansöka om att få dina fakturor från biståndsenheten Värmdö kommun via autogiro.

Mer information om autogiro Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare på Värmdö kommun.

Telefonnummer: 08 570 470 00

E-post: bistand.admin@varmdo.se